Fortsæt til indhold

Faggruppeleder / sagsbehandler til faggruppe elektronik ved Forsvaret Hærtekniske Uddannelsescenter (genopslag)


Faggruppeleder / sagsbehandler til faggruppe elektronik ved Forsvaret Hærtekniske Uddannelsescenter (genopslag)

Vi har lige nu en spændende stilling ledig, så kunne du tænke dig at lede og udvikle Faggruppe Elektronik ved Forsvaret Hærtekniske Uddannelsescenter, så skal du læse videre her, da din fremtid måske er ved os.

Dit faste tjenestested vil kunne aftales til anden garnison.
Om os
Forsvarets Hærtekniske Uddannelsescenter (FHU) er placeret på Aalborg Kaserner og ved en filial ved Ingeniørregimentet i Skive. FHU er det tekniske kompetencecenter på Forsvarets landbaserede materiel og varetager kursusvirksomheden indenfor vedligeholdelses- og reparationstjenesten samt bidager til teknisk sagsbehandling ved fx nyanskaffelser til Hæren.

FHU består af 20 medarbejdere, organiseret med et Kursuselement, Faggruppe Motor, Faggruppe Våben/Intendantur (Sadelmager), Faggruppe Elektronik og Faggruppe Reservedele/SAP.
Om stillingen
Din primære opgave er ledelse af Faggruppe Elektronik, herunder:
- Erkendelse, planlægning og gennemførelse af nødvendige kurser. Dette til tider på eget initiativ på grund af erkendte behov i Hæren.
- Kontrol og opfølgning på faggruppens opgaver.
- Udvikling af Faggruppe Elektronik.
- Deltagelse i fabrikskurser, både nationalt og i udlandet.
- Undervisning på kurser.
- Sagsbehandling af tekniske problemstillinger.
- Rådgivning af andre myndigheder, enheder og enkeltpersoner inden for materielspecifikke spørgsmål på elektronikområdet.
- Deltagelse i driftsmøder, projektimplementeringsgrupper, og i arbejdsgrupper.
- Rådgive og bistå Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse i forbindelse med anskaffelse og implementering af nyt materiel.
- Etablering af netværk.

Vi afholder primært vores kursusaktivitet i Aalborg, idet der dog kan være kurser for elever på andre lokaliteter.
Om dig
Du er seniorsergent med svendebrev som elektronikfagtekniker/elektronikmekaniker eller anden relevant faglært uddannelse eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du har en solid erfaring indenfor vedligeholdelsestjenesten på Hærens elektroniske materiel, og der er ingen andre, der kan nå dig på det elektronikfaglige område. Du er en motiverende underviser, og du kan uden problemer formulere dig klart og flydende i forbindelse med sagsbehandling.

Du er proaktiv, fleksibel og trives i et omskifteligt miljø. Du forstår at kommunikere og samarbejde tværfagligt med kollegaer med forskellig baggrund, og du trives med at løse mange forskelligartede opgaver i dagligdagen.
Du kan desuden arbejde selvstændigt med stillede opgaver og formår at følge dem til dørs. Du kan og vil udvikle elektronikmekaniker-området.

Sprogligt skal du kunne formulere dig både skriftligt og mundtligt på sagsbehandlerniveau på dansk og på teknisk engelsk.

Det vil være en klar fordel, såfremt du:
- Tidligere har haft skoletjeneste.
- Har haft tjeneste som værkstedsleder eller tilsvarende.
- Har bred erfaring fra vedligeholdelse af hærbaseret kommunikations- og observationsmateriel samt enkelte køretøjsplatforme.
- Har gode ledelses- og samarbejdsevner.
- Har helhedsforståelse og gode analytiske evner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Hærtekniske Uddannelsescenter; major Klaus Nielsen tlf.: 72 83 77 00 eller mobil: 25 41 46 48.
Du kan også finde oplysninger om FHU ved at kigge på vores FB side, hvor vi har mere end 800 følgere.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er 28. marts 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.03.2021

Indrykningsdato

10.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent