Fortsæt til indhold

Projektleder og sagsbehandler ved Command Support Battalion, Multinational Division North


Projektleder og sagsbehandler ved Command Support Battalion, Multinational Division North

Er du officer af reserven og brænder for stabsarbejde primært inden for uddannelsesplanlægning? Har du lyst til at arbejde i en dynamisk organisation og trives du i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver selvstændighed, analytisk tilgang og helhedsforståelse og hvor resultater tæller?

Så er du måske den kommende projektleder og sagsbehandler til denne tidsbegrænsede ansættelse ved Command Support Battalion (CSBn) Multinational Division North (MND N).
Om os
CSBn har ansvaret for føringsstøtte, sikkerhed og alle logistiske støttefunktioner omkring MND N permanente hovedkvarterer samt divisionens operative opgaver og øvelsesvirksomhed.

MND N er et operativt divisionshovedkvarter i NATOs styrkestruktur med ansvar for afskrækkelse og forsvar i Estland og Letland.
Divisionens hovedkvarter er opdelt og ligger i henholdsvis Adazi nær Riga i Letland og i Slagelse i Danmark. En mindre del af bataljonen ligger i Fredericia.

Divisionshovedkvarteret er fokuseret på den operative opgave og vil være på højt beredskab, når hovedkvarteret er fuldt opbygget. Opgaven omfatter en lang række øvelsesaktiviteter og et tæt samarbejde med såvel nationer som Nato.

CSBn er en trinational bataljon med tre kompagnier, der tager sig af henholdsvis stabsstøtte, sikkerhed og logistik. Enheden rummer ligeledes en stor stab, der varetager ledelses-, planlægnings- og rapporteringsmæssige opgaver. Bataljonen bemandes af danske, estiske og lettiske soldater og udgør samlet mere end 300 soldater. Bataljonen er organiseret og bliver uddannet til sin krigsopgave, der omfatter sikring og nærforsvar af divisionens hovedkvarter, taktisk indsættelse af divisionens fremskudte kommandostation, logistik understøttelse samt drift af hovedkvarteret og dets systemer.

Divisionen og bataljonen er under opbygning, hvilket giver en lang række opgaver af udviklingsmæssig karakter og dermed en enestående mulighed for at påvirke fremtidens løsninger.

Du vil som projektleder arbejde i rammen af et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone altid skal være professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.
Om stillingen
Som projektleder skal du indledningsvist sagsbehandle, planlægge og udarbejde uddannelsesdirektiv i rammen af CSBn. Dette skal gøres i samarbejde med rammenationerne (Estland, Letland og Danmark) samt i nært samarbejde med G7 MND N, som er ansvarlig for MND N uddannelsesdirektiv. Du vil derudover stå i spidsen for projektudvikling og -ledelse omkring Divisionens implementering af CSBn, herunder C2 koncept & føreruddannelse, organisationsudvikling, logistikkoncept m.v.

Du vil i stillingen både skulle gennemføre selvstændig sagsbehandling, arbejde i rammen af Føringsstøtteregimentet og divisionen i forbindelse med gennemførelse af stabsarbejder, samt indgå i eksterne fora ved Hærkommandoen, Multinational Corps North East, Multinational Division North East med mere.

Du bliver dermed en nærtstående medarbejder der rådgiver og vejleder bataljonschefen loyalt ud fra din viden og erfaring på områder, der har indflydelse på bataljonens opgaveløsning.

I stillingen skal der påregnes en del rejsevirksomhed til Tallinn/Estland og Adazi/Riga, da Guard Bn/Tallinn opstiller Force Protection Coy til CSBn og Letland opstiller Real Life Support Coy til CSBn som formeres på Adazi base.
Om dig
Vi forventer, at du har en militærbaggrund som officer og har her beskæftiget dig med projektledelse og almindelig operativ planlægning. Vi forventer desuden at du har en civil uddannelse med flere års ledelseserfaring og/eller som officer med grad af kaptajn og har gjort tjeneste på dette niveau i minimum to år.
Det vil være en fordel hvis du har forrettet tjeneste i højere militære stabe på korps, regiments- eller divisionsniveau.

Stillingen forudsætter en vis teknisk forståelse, med flair for at koble operative behov til tekniske løsninger.

Du besidder gode engelskfærdigheder, udviser empatisk adfærd, er tolerant og forstående overfor flere forskellige kulturer, der skal arbejde sammen.
Dine engelskkundskaber skal overholde STANAG krav på 3333.

Vi forventer ligeledes at du:
• Har viden om- og interesse for det operative virke og internationale operationer.
• Arbejder målrettet og struktureret.
• Er nytænkende og visionær.
• Er i stand til at arbejde både selvstændigt og teamorienteret, hvor du altid sikre et højt fagligt niveau.
• Opnår brugbare og velfunderede resultater.
• Har en fleksibel tilgang til opgaveløsning, og befinder dig godt med at løse opgaver der opstår i en dynamisk hverdag.
• Har gennem din tidligere tjeneste opnået kendskab til Forsvarets opbygning og struktur.
• Er helhedsorienteret og kan hurtigt tilegne dig en forståelse for opgaveløsningen.
• Forventes at kunne opbygge gode relationer til samarbejdspartnere internt i divisionen samt til samarbejdspartner inden for rammenationerne.
• Har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring.
• Er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en tidsbegrænset projektstilling med forventet udløb ultimo april 2023.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte BTNCH Jørgen Hadberg Hansen på mail MNDN-CB-COM@MIL.dk eller telefon: +45 4177 3316.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. den 1. maj 2021 eller snarest herefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte. Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

10.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent