Fortsæt til indhold

Efterretnings- og Uddannelsesofficer til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland


Efterretnings- og Uddannelsesofficer til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland

Er du stærk til at samarbejde, kan du lidt af hvert og samtidig være specialist? Vil du gerne være en del af uddannelsen og operationerne sammen med de frivillige hjemmeværnssoldater?
Om os
Hjemmeværnsdistrikt Midt og Vestjylland (HDMVJ) er en kompleks arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidigt være specialist inden for eget område.
En vigtig dimension i dagligdagen er det gode samarbejde og den gode orientering på tværs af sektionerne, herunder samarbejde med civile medarbejdere på UMAK og sekretariatet.

Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets uddannelsesaktiviteter, øvelser og operative virke – herunder både varslede og uvarslede indsættelser.
For at understøtte det uddannelsesmæssige og operative virke, er et velfungerende samarbejde med den frivillige struktur helt grundlæggende.

Udgangspunktet er, at distriktsstaben er til for de frivillige og ikke omvendt! Støtte, hjælp og service er kodeord.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et samarbejde med yderligere 4 officerer og 2 befalingsmænd af sergentgruppen i OPUSEK.

Jobbet består i at virke som efterretningsofficer og i at arbejde med uddannelse og operationer for vores frivillige hjemmeværnssoldater. Du vil bl.a. få et koordinerende uddannelsesansvar for et mindre antal af distriktets kompagnier, hvor du vil være deres kontaktperson til distriktet og vil i samarbejde med kompagniledelsen støtte og vejlede dem i deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Du bliver endvidere sagsbehandler indenfor en række uddannelsesmæssige områder og varetager i den forbindelse planlægning og gennemførelse af større aktiviteter for hele distriktet.

Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt og indebærer en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen.

Desuden indgår du i distriktets operative stab, og distriktets vagthavende roste med en uges VH-vagt ad gangen (24 – 7), hver 6-8 uge. Vagten bestrides som tilkaldevagt.

Der vil være selvstændig opgaveløsning, men opgaverne skal ses som en del af en større sammenhæng.

Nogle opgaver, gennemføres som fælles stabsarbejde, ofte under inddragelse af den frivillige stab.

Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Der er enmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads. Du skal være indstillet på aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er premierløjtnant med en baggrund i Hæren eller i Hærhjemmeværnet.

Du har enten tidligere erfaring med efterretningstjeneste eller også har du interesse i området.

Godt og indgående kendskab til Hjemmeværnet og hjemmeværnets arbejdsbetingelser er en fordel.

Du har arbejdet med uddannelse og operationer og har interesse for at arbejde med frivilligt hjemmeværnspersonel. Du evner at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, og du møder dem hvor de er, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel holdspiller og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendige for at løse opgaven, især er fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentlige, men det er planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering bestemt også.

Derudover er det altafgørende, at have forståelse for, hvad det kræver at arbejde med hjemmeværnets frivillige, og hvad det betyder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operations- og uddannelsessektionen major Jesper Toft Nielsen på telefon 72 42 06 02, eller via mail: HDMVJ-chopu@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er 7. marts 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 10.

Stillingen er ledig med tiltrædelse 1. april 2021 eller snarest derefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

10.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent