Fortsæt til indhold

Selvstændig driftsassistent søges til Miljøskibet GUNNAR THORSON, Frederikshavn


Selvstændig driftsassistent søges til Miljøskibet GUNNAR THORSON, Frederikshavn

Miljøskibet GUNNAR THORSON tilbyder en teknisk mellemleder-stilling med alsidige op-gaver og frihed under ansvar.
Kunne du tænke dig et udfordrende job som driftsassistent på en anderledes skibstype? Hvor du udfordres på dine ledelsesmæssige og faglige kompetencer og på sigt er med i overgangen til nye miljøskibe? Så er du måske vores kommende driftsassistent.
Om os
GUNNAR THORSON er en af to store miljøenheder i Division 32, som er underlagt 3. eskadre. Skibet har cirka 100 operative sejldage om året. Det opererer hovedsageligt i dansk farvand og det typiske sejladsmønster er af 5-10 dages varighed.

Skibet har kun én besætning og derfor varter besætningen også skibet ved henlæggelse i basehavn. Enhedens hovedopgave er i forbindelse med en olieforurening i danske farvande, at opsamle og dokumentere denne. Derudover består opgaverne af søredning, farvandsovervågning, træning med andre danske og udenlandske miljøenheder samt intern træning.

Besætningen som består af 16 mand, har et godt sammenhold og trives i en uformel tone. Vi ligger vægt på fysisk træning og prioriterer træning i hverdagen.

Skibet ligger på 16 timers varsel. Det vil sige at vagtholdet som er ombord klargør til sejlads inden resten af besætningen møder for at kunne afgå inden for 16 timer af udkaldet. De 16 timers varsel medfører ikke hindringer for personellets bevægelsesfrihed, men i det tilfælde man ikke kan møde indenfor varslet skal chefen orienteres.
Om stillingen
Du vil komme til at have ansvar for den daglige tekniske drift og lede et team af specialiserede medarbejdere med hver deres kompetencer.

Den tekniske sektion består af to maskinfolk, en elektriker, dig som driftsassistent, en maskinbefalingsmand (forsyner) og en teknikofficer. Driftsassistenten har personelansvar for maskingaster og elektriker og referere til teknikofficeren

Da vi er en lille enhed er arbejdsopgaverne alsidige og samtidig med det daglige ledelsesansvar har du ansvaret for at føre eftersyn for en del af komponenterne på skibet.

Skibet er udstyret med en del hydrauliske komponenter, så erfaringen indenfor område er en fordel, dog ikke et krav.

Du skal være uddannet røgdykker da du indgår i den tekniske vagttørn når skibet vartes i havn. Du vil blive uddannet til at kunne deltage i miljøbordinger i forbindelse med
mistanke om forurening.

Arbejdsopgaverene består blandt andet af, daglig ledelse, eftersyn, fejlfinding og reparation af tekniske komponenter, at indgå i vagttørn i maskinen under sejlads, indsatsledelse under havari, samt vagthavende befalingsmand i havn.
GUTH sejlads program med øvelser og rutinesejlads ligger forholdsvis fast, men det forventes at du har en fleksibel tilgang til ændring af sejladsprogrammet. Dette kan forekomme ved operativt indsættelse i forhold til olieforureningsbekæmpelse, ændring af øvelsesmønster mv.
Grundet GUTH 16 timers varsel og i perioder hvor GUTH overgår til 2 timers varsel, vil det være en fordel at bo inden for 2 timers transporttid til Flådestation Frederikshavn, dog ikke et krav.
Du vil komme til at indgå i et overleveringsforløb med afgående driftsassistent da han pensioners.
Om dig
Du er oversergent og maskinist, alternativ erfaren sergent og maskinist eller tilsvarende, der vil i den forbindelse udarbejdes en uddannelseskontrakt som du over tid skal leve op til. Du er helbredsmæssigt godkendt til sejlads og har status uden begrænsninger. Du har røgdykkerstatus og er udannet indsatsleder.

Du har gode menneskelige egenskaber og er loyal både opad til og nedad til. Du kan begå dig i en uformel omgangstone og formår stadig at være leder.

Du kan operere med frihed under ansvar og har en ledelsesstil der afspejler samme. Du kan sætte struktur på hverdagen og har administrative færdigheder, eventuelt med erfaring i SAP PM.

Du har høj faglighed indenfor det maskintekniske, har evnen til egenhændigt at sætte dig ind i tekniske problemstillinger og har lysten og evnerne til selv at udføre praktiske arbejder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Teknikofficer PL Robin Bager Mortensen på tlf. 4130 9908 eller Chef OK Nils Strandbygaard Tlf. 4130 9907

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. marts 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. juni 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 3. Eskadre
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, og er en NIV III myndighed underlagt Søværns-kommandoen. 3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitets-håndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjene-sten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.03.2021

Indrykningsdato

10.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent