Fortsæt til indhold

IT-tekniker til stab Command Support Battalion


IT-tekniker til stab Command Support Battalion

Vil du have internationale udfordringer i en Stab men flere nationaliteter? Har du et ønske om at være med til at videreudvikle fremtidens operative netværk, og er du klar til udfordringerne i en ny enhed? Så skal du søge stillingen som IT-tekniker ved Command Support Battalion.
Om os
Vi er en multinational stab, bestående af lettere, estere og danskere. Vores opgave er, at håndtere alle forhold til støtte for Multinational Division North’s (MNDN) opgaveløsninger i: fred, krise og krig. Herunder føringsstøtte og real life support.
Vores bataljon består af en stab, et Estisk Force Protection kompagni, et Lettisk Real life Support kompagni og et dansk Command Support kompagni.
Vores enheder er fordelt på flere lokationer: Slagelse, Karup, Fredericia og Adazi i Letland.

Vores stab består af følgende branches: administration, efterretning, operationer, logistik, kommunikation, uddannelse og økonomi. Staben tæller i alt 16 soldater, når den er fuldt bemandet og er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af både dansk, estisk og lettisk personel og både i Danmark og Letland.
Om stillingen
Du får en central rolle i driften af de IT systemer som Command Support Battalion (CSBn) og MNDN anvender. Du vil skulle omsætte operative behov til realiserbare implementeringer, hvor deadlines overholdes.
Du vil skulle bygge bro mellem det konceptuelle og det praktiske, i den forbindelse vil du blive inddraget i såvel stabsarbejder som arbejdsgrupper, der sætter retningen for CIS. Du skaber bl.a. rammerne for, at Command Support kompagniet kan eksekvere dine planer.

I S6 sektionen udfordrer vi hinanden for at sikre, at de bedste løsninger bliver bragt i spil. Der arbejdes i et højt tempo, hvor prioriteringerne ofte skifter.
Du referer til ACOS S6, men vil samtidig få en selvstændig rolle og et stort ansvar. Blandt andet i forbindelse med den tekniske del af aktivitetsplanlægningen, hvor du vil arbejde tæt sammen med MNDN/G6, i udarbejdelsen af de tekniske dokumenter som understøtter MNDNs øvelser og aktiviteter.

Din ekspertise og tekniske erfaring vil blive inddraget i projekter, hvor du vil have mulighed for at sætte dit præg på de fremtidige IT løsninger.
Der tilstræbes en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden kan justeres i forhold til individuelle behov, men vil overvejende ligge indenfor tidsrummet 0800 - 1500. Du må forvente noget rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i nationale og internationale koordinationsfora, og dels i forbindelse med øvelsesaktivitet i udlandet og kontaktbesøg i Adazi.
Ved CSBn løfter vi i flok. Derfor kan der også være behov for, at du yder støtte til opgaver uden for S6’s normale opgaveportefølje. Enten inden for specialer du allerede er velbevandret i eller inden for andre specialer, som vi i fællesskab definerer og klæder dig på til. Her vil du have medindflydelse, og du vil ikke nødvendigvis være låst fast inden for dit speciale. Stillingen kan på sigt kvalificere til nærmeste højere grad.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent med relevant teknisk baggrund, der modsvarer stillingens indhold og kompleksitet. Alternativt er du oversergent, med relevant teknisk baggrund, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Vi ser gerne du har erfaring i implementering eller projektledelse af tekniske løsninger, så du ved hvad der skal til, for at skabe de gode løsninger, herunder:
- Kendskab til de grundlæggende termer og processer i ITIL
- Erfaring med mindre/større IT implementeringsopgaver
- Erfaring med drift af IT-systemer
- Gennemføre sagsbehandling af operative behov
- Er udadvendt, kan skabe gode og tillidsfulde relationer til samarbejdspartnere
- Detalje orienteret, metodisk og i stand til at administrere egen tid.

Som person er du godt til at skabe dialog mellem det ikke-tekniske personel og det tekniske personel. Du arbejder analytisk og struktureret, og formår at bevare overblikket, selvom du løser mange opgaver på samme tid. Du kan gennemskue komplekse problemstillinger og finde praktiske løsninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel og for stampersonel af linjen og reserven, samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være ved Stab Command Support Battalion i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for CSBn; major Martin K. Madsen på telefon: 72 83 14 02 eller via email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet stabschefen til daglig arbejder i et klassificeret område, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.
til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 14. marts 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11+12. Stillingen er til besættelse snarest herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

10.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent