Fortsæt til indhold

Operationsbefalingsmand ved stab Command Support Battalion


Operationsbefalingsmand ved stab Command Support Battalion

Vil du have internationale udfordringer i en stab men flere nationaliteter? Er du stærk i den operative planlægning, og er du klar til udfordringerne i en ny enhed? Så skal du søge stillingen som operationsbefalingsmand ved Command Support Battalion
Om os
Vi er en multinational stab, bestående af lettere, estere og danskere. Vores opgave er, at håndtere alle forhold til støtte for Multinational Division North’s(MNDN) opgaveløsninger i: fred, krise og krig. Herunder føringsstøtte og real life support.
Vores bataljon består af en stab, et Estisk Force Protection Kompagni, et Lettisk Real life Support Kompagni og et dansk Command Support kompagni.
Vores enheder er fordelt på flere lokationer: Slagelse, Karup, Fredericia og Adazi i Letland.

Vores stab består af følgende branches: administration, efterretning, operationer, logistik, kommunikation, uddannelse og økonomi. Staben tæller i alt 16 soldater, når den er fuldt bemandet og er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af både dansk, estisk og lettisk personel og både i Danmark og Letland.
Du vil være fast tjenestegørende i Fredericia.
Om stillingen
Stillingen som sagsbehandler og operationsbefalingsmand er en selvstændig stilling, hvor initiativ, helhedsforståelse og koordination er i højsædet. Støtte til og samarbejde med Command Support Battalion (CSBn) underafdelinger er essentielt for, at understøtte bataljonens operative opgaveløsning.
Ovenstående vil ske i et spændingsfelt af teknisk, praktisk og operativ samspil – i en multinational kontekst.

Som operationsbefalingsmand (OBM) vil du være ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelsen af aktiviteter og øvelser ved CSBn. Du er med til at tilsikre, at CSBn indsætter sine samordnede kapaciteter hensigtsmæssigt i forhold til den givne opgave.
Du refererer direkte til stabschefen, men vil få en særdeles selvstændig rolle, hvor du på eget initiativ koordinerer med flere forskellige aktører, såvel internt som eksternt og såvel nationalt som internationalt.
Du vil være en af CSBn faste deltager i MNDN planlægningsseancer.
Du forventes selvstændigt at kunne gennemføre sagsbehandling inden for S3, herunder optimere processer og procedurer. Der vil være spændende opgave i, at få indsat CSBn samlede multinationale kompetencer i én fælles løsning til understøttelse af det operative behov.

Der tilstræbes en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden kan justeres i forhold til individuelle behov, men vil overvejende ligge indenfor tidsrummet 0800 - 1500. Du må forvente noget rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i nationale og internationale koordinationsfora, og dels i forbindelse med øvelsesaktivitet i udlandet og kontaktbesøg i Adazi.

Ved CSBn løfter vi i flok. Derfor kan der også være behov for, at du yder støtte til opgaver uden for S3’s normale opgaveportefølje. Enten inden for specialer du allerede er velbevandret i eller inden for andre specialer, som vi i fællesskab definerer og klæder dig på til. Her vil du have medindflydelse, og du vil ikke nødvendigvis være låst fast inden for dit speciale. Stillingen kan på sigt kvalificere til nærmeste højere grad.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse.
Såfremt du er erklæret egnet til MAU, kan du ansættes med en udviklingskontrakt om at gennemføre et eller flere moduler.

Tidligere erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af operative opgaver på ansvar 4 eller niveau 3 er ønskelig, men ikke et krav. Det er dig som person, og dine samlede kompetencer, vi er interesseret i.
Du er rollemodel og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand.
Du forventes at have gode engelskkundskaber, og du kan formulere dig let forståeligt både skriftligt og mundtligt.
Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Du arbejder struktureret og er god til at omsætte komplekse opgavestillinger til overskuelige delopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel og for stampersonel af linjen og reserven, samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være ved Stab Command Support Battalion i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for CSBn; major Martin K. Madsen på telefon: 72 83 14 02 eller via email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet stabschefen til daglig arbejder i et klassificeret område, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.
til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 14. marts 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11+12. Stillingen er til besættelse snarest herefter. Stillingen er til besættelse snarest herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

10.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent