Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger – Korporaler til JMTO Reserve


Rådighedsstillinger – Korporaler til JMTO Reserve

Har du lyst til at prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder, i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Reserven i JMTO bidrager med støtte til løsning af JMTO opgaver, både som samlet enhed, terminalhold og som enkeltmand. JMTO er placeret på Flyvestation Karup, og er sammensat af medarbejdere fra mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Som korporal i Hæren/Søværnet/Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion ved JMTO krise-/krigsorganisation – en funktion, som du skal varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du designeres til en af MOVCON-R 3 delinger, som en del af deltroppen. Hver deling består af 20 mand; en terminalofficer / delingsfører (premierløjtnant), næstkommanderende (seniorsergent), en cargo assistent (korporal) og to terminalgrupper.

I hver af de to grupper er to terminalbefalingsmænd / gruppefører og 6 moverer (konstabler). Alle er klar til løsning af opgaver til støtte for andre enheder i kortere eller længere perioder.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til denne designeringsfunktion, hvor opgaverne spænder mellem planlægning og udførelse af uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed, hvor der er skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver, både nationalt og internationalt.

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere ca. 20 dages tjeneste om året, fordelt på kortere eller længere perioder.
Om dig
Du har bestået korporal uddannelsens modul 1 og 2.

Du er god til at skabe relationer, arbejde selvstændigt og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Du har måske kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods - gerne fra en tidligere udsendelse eller gennem dit civile job, men det er ikke en forudsætning, da du vil gennemgå et uddannelsesforløb, herunder civilt kompetencegivende uddannelse i farligt gods (ADR, IMDG, AFMAN, IATA, RID).

Vi forventer, at du kan begå dig i engelsk både mundtligt og skriftligt.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og gerne C.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til korporal af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10) eller ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen. Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i
internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller mail: JMTO-R-NK@MIL.DK.

Hvis du vil vide mere om løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 30. september 2021. Vi gennemfører samtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

09.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent