Fortsæt til indhold

Mission Manager Mellemøsten til Team Syd i J3L ved Operationsstaben


Mission Manager Mellemøsten til Team Syd i J3L ved Operationsstaben

Til funktionen som mission manager i Team Syd i J3L søger vi en kaptajn med operativt flair samt gode analytiske, kommunikative og samarbejdsevner.
Brænder du for operationer og godt stabsarbejde i et dynamisk miljø?
Vil du arbejde med Forsvarets igangværende landmilitære operationer i et værnsfælles operationsmiljø?
Hvis du kan svare ja, tilbyder vi en udfordrende stilling, hvor der er gode muligheder for personlig udvikling og karriere.
Om os
J3L (landsektionen) indgår sammen med en maritim- og en luftsektion i Operationsafdelingen (J3) i Operationsstaben og varetager opgaver i relation til indsættelsen af landmilitære bidrag til internationale og nationale operationer. Vi har i sektionen konstant fokus på, at de indsatte landmilitære styrker får den nødvendige støtte og guidance til løsning af opgaver af national og international karakter.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. Omgangstonen er fri og uformel, og vi prioriterer gode sociale relationer blandt medarbejderne i sektionen. Vi er meget afhængige af andre afdelinger og myndigheder, hvilket kræver effektiv kommunikation og et effektivt samarbejde.

Sektionen består ud over chefen p.t. af ni medarbejdere.
Sektionen består, ud over en chef og næstkommanderende, af to teams. Team Syd er ansvarlig for operationer på den sydlige halvkugle såsom missioner i Mellemøsten, Afghanistan, diverse bidrag og missioner i Afrika, og meget meget mere.

Teamet består af en major (teamlederen), en yderligere major (mission manager) og to kaptajner (mission managers).
Vi har brug for dig som mission manager for missionerne i Mellemøsten herunder NATO Mission Iraq og Operation Inherent Resolve.
Om stillingen
Du vil blive tildelt Mellemøsten som dit ansvarsområde med rollen som mission manager.
Her er du i centrum for de indsatte landmilitære styrkers tilpasning til missionsområdet, de operative opgaver samt rapportering til nationale myndigheder. Dette kræver, at du konstant har et veludbygget situationsbillede over det igangværende operationsmønster og de rådige ressourcer, der nationalt er brug for.

De samlede opgaver løses i tæt koordination og samarbejde med øvrige sektioner og afdelinger i Operationsstaben, kommandoer og stabe i Forsvarskommandoen, Forsvarets Personalestyrelse m.fl. Du vil i regi af Koordinationsgruppen for Landmilitære Operationer skulle bidrage til planlægning eller omlægning af igangværende landmilitære operationer.

Du og teamet deltager i løsning af sektionens opgaver i relation til sagsbehandling af aktindsigtssager, borgerhenvendelser, udkast til svar på spørgsmål fra Forsvarsudvalget og andre politiske udvalg. På daglig basis støtter du Forsvarsministeriets departement med oplysninger om igangværende operationer. Du vil indgå i – eller lede – ad hoc ”planning teams” for igangværende og kommende operationer.

Du skal forvente at skulle gennemføre rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i missionsbesøg samt i forbindelse med deltagelse i mødeaktivitet i ind- og udland. En god fysik samt et godt helbred er nødvendig.
Om dig
Du skal være udnævnt kaptajn M321.

Vi lægger vægt på, at du har et bredt kendskab til Forsvarets og Hærens organisation og opgaveløsning.

Du skal desuden have solid operativ erfaring fra tjeneste ved Hærens enheder og fra internationale operationer.

Du er i stand til både at arbejde selvstændigt samt kunne indgå i et effektivt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere. Dine evner til samarbejde, planlægning og koordinering er centrale, også i pressede situationer, og du skal besidde gode analytiske evner samt trives med at udvikle/optimere procedure.

Du har meget gode danske og engelske kommunikative egenskaber, både i skrift og tale, da du i stillingen har en bred kontaktflade til kollegaer i Forsvaret, til civile myndigheder og alliance- og
koalitionspartnere.

Du befinder dig godt i en omskiftelig hverdag, hvor situationen ved de indsatte styrker i høj grad dikterer dine daglige arbejdsopgaver. Ikke to dage er ens og du bevarer det gode humør, også når det går stærkt.

Endelig er det vigtigt, at du har situationsfornemmelse, er en god kammerat og har respekt for de udsendte styrkers vilkår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Peter Dahl på telefon 728 40402.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juni 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

08.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent