Fortsæt til indhold

Regnskabscontroller i Forsvarsministeriet for Hjemmeværnskommandoen Økonomiafdeling


Regnskabscontroller i Forsvarsministeriet for Hjemmeværnskommandoen Økonomiafdeling

Vi søger en specialkonsulent - regnskabscontroller - til det økonomiske kontrolmiljø. Du skal i stillingen være som en ”edderkop”, der kan strukturere, overvåge, vedligeholde og gribe ind over for risici og udfordringer på kontrolområdet.
Om os
Hjemmeværnskommandoens Økonomiafdeling i Forsvarsministeriet er ansvarlig for den løbende drift samt den økonomiske styring og kontrol af Hjemmeværnet. Vi skal sikre, at vi får mest muligt for pengene ved aktiviteter til gavn for Danmarks sikkerhed – aktiviteter der varetages af Hjemmeværnets cirka 45.000 frivillige. Vores primære opgave er dermed at sikre, at der er overensstemmelse mellem ressourcer og aktiviteter i Hjemmeværnet, og således understøtte opgaveløsningen for danskernes sikkerhed.

I Hjemmeværnskommandoens Økonomiafdeling, der til daglig har til huse i supermoderne faciliteter i Vordingborg på Sydsjælland, går vi op i at nyttiggøre og formidle de mange tal om økonomi og regnskab til ledelsen, så informationen bliver anvendt aktivt og rettidigt.

Vi har et højt ambitionsniveau i vores interne kontroller og et tæt samarbejde med Hjemmeværnets myndigheder på tværs af hele Danmark.
Om stillingen
Som regnskabscontroller (compliance specialist) er dit ansvarsområde kontrolmiljøet inden for vores indkøbs- og øvrige regnskabsrelaterede område.

Du vil arbejde tæt sammen med ledelsen i Hjemmeværnskommandoen og stå for at rådgive denne i forhold til status på kontrol- og regnskabsområdet samt hvad der er behov for at forbedre.

Du vil konkret skulle være med til at udvikle et nyhedsbrev inden for kontrolmiljø som både følger op på regnskabsområdet over for vores myndigheder men samtidig er med til at formidle best practices, lessons learned og opmærksomhedspunkter på en let og overskuelig måde. Tilsvarende vil du stå for samling af data til vores bidrag til koncernens samlede fremtidige ledelsesinformation på kontrolmiljøområdet.

Du vil også skulle arbejde tæt sammen med vores planlægningsdivision omkring vores samlet kontrol- og tilsynskoncept i Hjemmeværnet.

Endelig vil du skulle udarbejde risikovurderinger samt planlægge og udføre vores kontrol- og monitoreringsstrategi.

Du vil opleve os som loyale kollegaer, som støtter, hjælper og udfordrer hinanden, og vi har altid plads til et godt grin.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående økonomisk, revisionsmæssig, finansiel eller juridisk uddannelse som fx cand.merc.aud, cand.merc.jur, cand.jur eller cand.merc.

Din indgang til stillingen kan være forskellig. Du kommer gerne fra et revisions- eller konsulenthus, eller fra en offentlig eller privat virksomhed, hvor du har arbejdet med risikostyring og interne kontroller.

Vi forventer, at du har 2-3 års erfaring ift. varetagelse af regnskabscontroller rollen, med erfaring inden for finansiel controlling, lovgivning, økonomisk offentlig forvaltning og/ eller drift af økonomiske kontrolmiljøer.

Du kan sagtens have bevæget dig på forskellige niveauer og inden for forskellige forretningsområder og suget erfaring til dig herigennem. Det vil være fint, hvis du tidligere har erfaring med at rapportere til ledelser omkring regnskab og kontroller. Du må gerne have interesse for eller kendskab inden for finansiel lovgivning, men det er mindst lige så vigtigt med viljen til at lære.

Du er personlighedsmæssigt analytisk og struktureret, med en proaktiv og selvstændig tilgangsvinkel.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Martin Dahl på tlf. +45 22 22 01 29.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Toke Rasmussen på tlf. +45 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er den 14.. marts 2021.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Stillingen er ledig til besættelse snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

04.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent