Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Seniorsergent ved Stab Jydske Dragonregiment


Rådighedsstillinger – Seniorsergent ved Stab Jydske Dragonregiment

Vil du fastholde din kontakt til Forsvaret og dine militærfaglige kompetencer, så har Jydske Dragonregiment måske en stilling til dig.
Om os
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.

Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.

Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.

Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr

Om Jydske Dragonregiments reserve
Jydske Dragonregiments reserve består af 25 mand med en oberstløjtnant (OL-R) i spidsen.
Reserven indgår i regimentets krigs- og krisestab, der fortsat er under opbygning, som forstærkning af den faste stab. Krigs- og krisestaben er organiseret i en ”S struktur” med sektioner indenfor områderne S1-S8. Fuld enkadreret er krigs- og krisestaben på 77 mand.
Om stillingen
Vi søger seniorsergenter, der kan se sig selv arbejde indenfor:
• S1 (personelforvaltning og personeladministration)
• S3/S5 (planlægning og drift)
• S5 (Planlægning og udvikling)
• S7 (Uddannelse).

Alle med fokus på det stabsarbejde, regimentet løser i fred, krise og krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din funktion. Du kommer til at deltage i stabens interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din funktion, det årlige seminar for personel af reserven ved Jydske Dragonregiment, samt eventuelle planlægningsarbejder, anden mødevirksomhed m.v.

Der må forventes omkring 5-8 indkommanderingsdage om året. Tjenesten tager udgangspunkt hos JDR i Holstebro.
Om dig
Du er seniorsergent, eller har de nødvendige forudsætninger for udnævnelse til graden via en individuel kompetenceafklaring. For nærværende er kravene til udnævnelse til seniorsergent af reserven blandt andet otte år i graden som oversergent med relevant tjeneste i perioden svarende til omkring syv dage pr. år.

Fagligt har du interesse i det område, du ønsker at arbejde med og har lyst til at bidrage aktivt til udvikling af staben. Du forventes enten at være i besiddelse af eller være i stand til at tilegne dig den viden og de færdigheder, der gør at du kan varetage og gennemføre de operative og administrative planlægningsarbejder, der er omfattet af dit kommende ansvarsområde. Erfaring med stabsarbejde på bataljons- eller højere niveau vil være en fordel men ikke et krav.

Vi forventer, at du har et grundlæggende kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generelt positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen. Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i
internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingerne, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Jens Jørgen Hansen på telefon 24 68 34 68, eller mail jdr-g-res01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021, idet der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden. Husk at anføre i din ansøgning, hvilket af de anførte stabsområder du søger.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

04.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent