Fortsæt til indhold

Administrationsbefalingsmand ved stab/ Command Support Battalion


Administrationsbefalingsmand ved stab/ Command Support Battalion

Vil du have internationale udfordringer i en stab men flere nationaliteter? Er du stærk i den administrative tjeneste, og er du klar til udfordringerne i en ny enhed? Så skal du søge stillingen som administrationsbefalingsmand ved Command Support Battalion.
Om os
Vi er en multinational stab, bestående af lettere, estere og danskere. Vores opgave er, at håndtere alle forhold til støtte for Multinational Division North’s opgaveløsninger i fred, krise og krig. Herunder føringsstøtte og real life support.

Vores bataljon består af en stab, et estisk force protection kompagni, et lettisk real life support kompagni og et dansk command support kompagni.
Vores enheder er fordelt på flere lokationer: Slagelse, Karup, Fredericia og Adazi i Letland.
Vores stab består af følgende branches: administration, efterretning, operationer, logistik, kommunikation, uddannelse og økonomi.

Staben ved Command Support Battalion er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af både dansk, estisk og lettisk personel og både i Danmark og Letland.
Du vil være fast tjenestegørende i Fredericia.
Om stillingen
Din funktion vil være administrationsbefalingsmand, og det vil sige, at du skal være ansvarlig for en dele af den administrative- og personelmæssige tjeneste ved Command Support Battalion. I din hverdag vil du have kontakt til såvel den danske kompagnichef som stabschefen og dine administrative kollegaer i Adazi.
Da bataljonen er forholdsvis ny, er der stadig en del procedurer, der ikke er beskrevet. Dette betyder at du får en høj grad af medbestemmelse, når disse skal beskrives.
Som administrationsbefalingsmand, vil du skulle have den eksterne administrative kontakt til Føringsstøtteregimentet, Multinational Division North og øvrige enheder.

I forbindelse med stabsarbejder, øvelser og deployeringer vil du være ansvarlig for, at den operative administration understøtter Command Support Battalion’s indsættelse, herunder deltage i føringen af kommandostationen til støtte for Kommandanten i Hovedkvarteret.

Du referer direkte til stabschefen, og vil få en selvstændig rolle, hvor du koordinerer administrationen ved Command Support Battalion.

Der tilstræbes en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden kan justeres i forhold til individuelle behov, men vill overvejende ligge indenfor tidsrummet 0700 - 1600. Du må forvente nogen rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i nationale og internationale koordinationsfora, og dels i forbindelse med øvelsesaktivitet i udlandet og kontaktbesøg i Adazi.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent.
Alternativt er du oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse. Såfremt du er erklæret egnet til MAU, kan du ansættes med en udviklingskontrakt om at gennemføre et eller flere moduler.

Tidligere erfaring med administration er ønskelig, men ikke et ubetinget krav. Det er dig som person og dine samlede kompetencer vi er interesseret i.
Du er rollemodel og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand. Du har desuden gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.
Du arbejder struktureret og er god til at omsætte komplekse opgavestillinger til overskuelige delopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være ved Stab Command Support Battalion i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for CSBn; major Martin K. Madsen på telefon: 72 83 14 02 eller via email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet stabschefen til daglig arbejder i et klassificeret område, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 14. marts 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11+12. Stillingen er til besættelse snarest herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.
I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.
MNDN hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning.
MNDN forestår tillige uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

04.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent