Fortsæt til indhold

Landsdelsregion Vest søger en chef for Uddannelses- og efterretningssektionen.


Landsdelsregion Vest søger en chef for Uddannelses- og efterretningssektionen.

Landsdelsregion Vest søger en major (M331) til stillingen som chef for Uddannelses- og efterretningssektionen.

Har du lyst til at arbejde med uddannelse og nationale landoperationer og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst er du måske vores nye kollega.
Om os
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
Om stillingen
Som sektionschef for Uddannelses- og Efterretningssektionen er du overordnet ansvarlig for uddannelsesområdet i regionen, hvilket indebærer direktivgivning, koordination såvel som gennemførelse af uddannelsesaktiviteter på udvalgte områder.

Du er ansvarlig for efterretningstjenesten ved regionen, og sektionen bidrager med det efterretningsmæssige bidrag til såvel den operative planproces, som til føringen i operationscentret, ligesom sektionen er ansvarlig for uddannelsen i efterretningstjeneste ved region og underliggende distrikter. Endelig er sektionen ansvarlig for signaltjenesten.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Stabskursus, Master i militære studier (MMS) eller relevant masteruddannelse og gerne OFU eller tilsvarende.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse, operationer, efterretningstjeneste eller signaltjeneste og gerne fra regions- eller distriktsniveau.

Du skal kunne drive en udvikling og du skal være omstillingsparat og klar til at påtage dig nye opgaver, når behovet opstår. Fleksibilitet og vedholdenhed er derfor afgørende personlige egenskaber.

Du er helhedsorienteret og i stand til at kunne håndtere komplekse sager. Vi forventer, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en hektisk hverdag. Opgaverne i sektionen er mangeartede og ind i mellem med korte terminer, hvorfor det forventes, at du er fleksibel, omstillingsparat og i stand til hurtigt at skifte fokus.

Du skal kunne fremkomme med løsninger og se muligheder for udvikling inden for sektionens sagsområder. Du skal gennem dit engagement medvirke til at gøre idé til virkelighed. Du er velformuleret, både mundtligt og skriftligt. Du kan kommunikere både formelt og uformelt, ligesom du udviser rettidighed og besidder høj faglighed.

Stillingen indebærer tjeneste på aftener og i weekender i begrænset omfang.

Såfremt at du ikke er på M331 niveauet vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling med en uddannelsesaftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef oberstløjtnant Gert Damgaard Knudsen telefon 72 8586 02 / 20 57 66 25 eller via mail LRGNV-STCH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021. Stillingen er til besættelse den 1. april 2021, eller snarest derefter. Der afholdes samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION VEST
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

03.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent