Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - Seniorsergent JMTO reserven


Rådighedsstilling - Seniorsergent til JMTO Reserven

Har du lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du seniorsergent og god til at samarbejde? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig, vi søger.
Om os
Reserven i JMTO bidrager med støtte til løsning af JMTOs opgaver, både som samlet enhed, terminalhold og som enkeltmand. JMTO er placeret på Flyvestation Karup og er en værnfælles enhed sammensat af medarbejdere fra mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Du indgår i JMTO reserven i en enhed tilknyttet en deling, og skal løse opgaverne sammen med din enhed, enten i hold eller selvstændigt.
Du indgår i delingens arbejde med at planlægge og gennemføre større eller mindre transportopgaver i forbindelse med øvelser eller operativ indsættelse.

Der vil være skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver, både nationalt og internationalt.

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere mindst 15 - 20 dages tjeneste om året, fordelt på kortere og længere perioder.
Om dig
De er god til at skabe relationer, arbejde selvstændigt og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Du har indgående kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods og force protection – og du har eveventuelt også civil erfaring at byde ind med. Det er en fordel, hvis du har gennemført farligt gods kurser og/eller har gennemført relevant udlandstjeneste.

Du er indstillet på både at kunne fungere i en specialiseret funktion, samtidig med at du skal vedligeholde dine militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 4080 7940 eller via mail på JMTO-R-NK@MIL.DK.

Hvis du vil vide mere om løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021. Samtaler gennemføres løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

02.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent