Fortsæt til indhold

Kursusledere til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole


Kursusledere til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Besidder du solide praktiske beredskabsfaglige kompetencer, er du innovativ, projektorienteret og brænder du for udvikling og for at facilitere læring for beredskabets kommende ledere?

Så er du måske den medarbejder, vi søger, til at indgå i et eksperimentelt og innovativt miljø, hvor der arbejdes med realistiske scenarier, der stiller store krav til medarbejderne.

OBS på at der er løbende samtaler og ansættelser på dette opslag.
Om os
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole uddanner hvert år ca. 1.300 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab.

Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.

Desuden tilbyder skolen gode muligheder for din personlige kompetenceudvikling.
Om stillingen
Et spændende job som underviser med mulighed for, at uddanne operative ledere til redningsberedskabet i Danmark. Dine arbejdsopgaver er bl.a.:

• Kursusledelse og lærervirke på de længerevarende kurser.
• Sagsbehandle, praksisdokumentere på vore kurser.
• Videreudvikle og undervise på de beredskabsfaglige uddannelser.
• Deltage i beredskabsfaglige arbejdsgrupper.
• Medvirke i udviklingen af det danske redningsberedskab.

Stillingens indhold tilpasses i øvrigt dine kvalifikationer. Stillingen kan besættes af en beredskabsofficer eller en civil akademiker med beredskabsfaglig baggrund.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant beredskabsfaglig uddannelse og ledelseserfaring. Du har en akademisk uddannelse på minimum diplom- eller bachelorniveau.

Det vil være en fordel, hvis du har gennemført Beredskabsstyrelsens Sergentuddannelse. Samt Beredskabsstyrelsen Officersuddannelse, men ikke et krav.

Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole besidder du en høj grad af faglighed samt evnen til at samarbejde og tværfagligt, hvor udviklingsarbejdet tager afsæt i eksperimenterende og innovative læringsrum.

Derfor skal du være indstillet på, at gennemfører et internt uddannelsesforløb, der gør dig i stand til, at løse opgaverne, som kræves i stillingen.

Vi søger en medarbejder der …
• Evner samarbejdet og optræder professionelt.
• Brænder for at skabe resultater og tænker selvstændigt og ud af boksen.
• Trives med at deltage i et tværfagligt samarbejde.
• Har erfaring med og interesse for undervisning og pædagogik.
• Udviser en høj grad af fleksibilitet i et åbent og fleksibelt miljø.
• Har nogle års operativ erfaring.
• Har en sikker viden om og erfaring med beredskabsfaglige problemstillinger på lederniveau.
• Flair for at arbejde struktureret og til tider under højt arbejdspres.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsledere. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan også besættes af en civil akademiker. Afhængig af uddannelse og tidligere erfaring ansættes du som fuldmægtig eller specialkonsulent efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen og Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, kan du henvende dig til uddannelseschef, Lars Jørs Toldbod på telefon 51 64 72 99 (BRS-LTO@fiin.dk) eller chef for Operativ Ledelse Sektion, Dennis Friis på telefon 28 69 89 40 (BRS-DEF@fiin.dk).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Sidste ansøgningsfrist er den 31. marts 2021.

Dette er et løbende opslag med løbende samtaler. Når ansættelserne til de ledige stillinger er på plads, vil opslaget blive lukket ned. Du anbefales derfor, at søge snarest muligt.

Ansættelse er snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Tinglev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.03.2021

Indrykningsdato

02.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent