Fortsæt til indhold

Uddannelsesbefalingsmand G7 Exercise Plans ved Multinational Division Nord Karup/Slagelse


Uddannelsesbefalingsmand G7 Exercise Plans ved Multinational Division Nord Karup/Slagelse

Er du klar til at stå centralt placeret i styringen af processerne og koordinationen i Multinational Division North Uddannelses- og øvelsessektion i fred, krise og krig?

Vil du være med til at binde planlægning og gennemførelse af interne og eksterne uddannelses- og øvelsesmæssige opgaver på divisionsniveau sammen i et internationalt miljø?

Kan du svare ja til ovenstående og er du klar til store udfordringer i et multinationalt og operativt miljø, hvor du vil få et stort ansvar for udviklingen af processer, så er stillingen som uddannelsesbefalingsmand i G7 stillingen for dig!
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer.

Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen som uddannelsesbefalingsmand oprettes i MND N vestlige hovedkvarter på Flyvestation Karup.

Du vil indgå i G7 i fredstid og den daglige tjeneste.

I fredstid er du en vital del af G7 Exercise Plans (G7 EP), hvor du vil blive ansvarlig for koordination og opdatering af MND N aktivitetsoversigter.

Endvidere vil du, som en integreret del af G7 EP, medvirke til udvikling af MND N årlige uddannelsesdirektiv med tilhørende øvelses specifikationer.

Du vil derudover blive en vigtig spiller i G7 EP fortsatte opbygning og udvikling af interne processer for opgavestyring samt informationsstyring/-deling i samarbejde med leder G7 EP, CH og NK i G7 samt G7 befalingsmanden.

Stillingen vil i krise og konflikt samt under øvelser indgå i MND N Operations Centre, hvor du specifikt kommer til at indgå i divisionens Tactical Operations Centre (TOC) og vil skulle arbejde i en central rolle for TOC interne arbejdsrytme.

Der vil i stillingen være et behov for både at kunne løse pludseligt opståede problemer, samt behov for at kigge langt ud i fremtiden. Behov der løses med udgangspunkt i en praktisk tilgang og en god operativ forståelse.

Stillingen er en af i alt fire befalingsmænd i G7, hvor de øvrige vil være placeret i både Karup og Letland.

Der vil være et tæt samarbejde mellem disse befalingsmænd og ikke mindst med G7 befalingsmanden, som er koordinerede befalingsmand i G7. Grundet hovedkvarterets operative karakter og den geografiske opdeling af hovedkvarteret, må der forventes både øvelses- og rejseaktivitet i stillingen.
Om dig
Du har optimalt set erfaring fra operative stillinger og en overordnet forståelse for alle tjenestegrene i hæren samt den mulige støtte, der kan trækkes på, fra bredt i forsvaret.

Du kan indgå i stabsarbejde og har forståelse for, og kan anvende stabsprocedurer.

Det er et krav, at du er initiativrig, har en dokumenteret evne til at identificere og forstå komplekse sammenhænge, formår at arbejde selvstændigt og har evnerne til at indgå i mange forskellige relationer.

Du skal være indstillet på at kunne virke i et internationalt miljø, hvor såvel nationale som internationale hensyn skal indgå i dine beslutninger og ageren.

Du skal besidde gode kommunikative evner på både dansk og engelsk i såvel tale som på skrift jf. STANAG 3-3-3-3.

Det er en fordel, at du kan anvende Sitaware HQ (LC2IS) Share Point, ligesom du skal forvente uddannelse i evt. NATO C2 systemer, der anvendes af foresat.

Ydermere forventes det, at du videreudvikler dig løbende og gennemfører, eller har gennemført NATO NCO Orientation Course. Det er ønskeligt, at du i stillingen yderligere deltager i NATO NCO Advanced Leadership Course.

For at højne dine operative kompetencer, kan der være mulighed for at gennemføre dele af VUK, såfremt du både besidder viljen og evnen, som en del af den personlige kompetenceudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du kan vælge at få fast tjenestested i enten Karup eller Slagelse. Skulle du vælge at have fast tjenestested i Slagelse, gennemføres tjenesten i Karup i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen. Vælger du få fast tjenestested i Karup, vil det kunne opretholdes indtil hovedkvarteret flytter til Slagelse, forventet medio 2022.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for G7 oberstløjtnant Axel Beck på telefon +45 72831130 eller mobil +45 40740730.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. marts 2021 og samtaler forventes afholdt uge i uge 11 og 12 2021. Stillingen er til besættelse den 1. april 2021.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ plan-lægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litaui-ske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre tak-tiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styr-kestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

28.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent