Fortsæt til indhold

Uddannelsesbefalingsmand G7 ved Multinational Division Nord Karup/Slagelse


Uddannelsesbefalingsmand G7 ved Multinational Division Nord Karup/Slagelse

Er du klar til at stå centralt placeret i styringen af processerne og koordinationen i Multinational Division North Uddannelses- og øvelsessektion i fred, krise og krig?

Vil du være med til at binde planlægning og gennemførelse af interne og eksterne uddannelses- og øvelsesmæssige opgaver, på divisionsniveau, sammen i et internationalt miljø?

Kan du svare ja til ovenstående og er du klar til store udfordringer i et multinationalt og operativt miljø, hvor du vil få et stort ansvar for udviklingen af processer, så er stillingen som uddannelsesbefalingsmand i G7, Exercise Planning Team 2 stillingen for dig!
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes i MND N vestlige hovedkvarter på Flyvestation Karup.

Alternativt kan du forrette tjeneste i Slagelse, men skal forvente perioder med arbejde i Karup.

Du vil indgå i G7, Exercise Planning Team 2 (EPT-2) i fredstid og den daglige tjeneste.

EPT-2 er ansvarlig for MND N deltagelse i øvelser i rammen af MNC NE og gennemførelse af intern uddannelse af ST MND N.

I fredstid er du en vital del af G7 i EPT-2, hvor du vil bidrage til EPT-2 planlægning, koordination og evaluering af MND N deltagelse i højere hovedkvarterers øvelser, herunder anvendelse af simulation og udvikling af især training objectives.

Du vil derudover blive en vigtig spiller i EPT-2 fortsatte opbygning og udvikling af interne processer for opgavestyring samt informationsstyring/-deling , i samarbejde med teamleder EPT-2 samt andre dele af staben.

Du vil endvidere være ansvarlig for information management i EPT-2, herunder også bidrage til gennemførelse af interne møder og koordination/deltagelse i eksterne konferencer i rammen af højere hovedkvarter.

Stillingen vil i krise og konflikt, samt under øvelser indgå i operationscentret, som operationscentrets efterretningsbefalingsmand på natholdet, hvor du har ansvaret for at understøtte føringsprocesserne og herunder koordinere centrets arbejde i SitAware HQ samt evt. andre NATO C2 systemer.

Der vil i stillingen være et behov for både at kunne løse pludseligt opståede problemer, samt behov for at kigge langt ud i fremtiden.
Behov der løses med udgangspunkt i en praktisk tilgang og en god operativ forståelse.

Stillingen er en af i alt fem stillinger i EPT-2, hvoraf alle er placeret i Danmark.

Herudover vil du skulle opretholde et tæt samarbejde med øvrige tre befalingsmænd i G7.

Grundet hovedkvarterets operative karakter og den geografiske opdeling af hovedkvarteret, må der forventes både øvelses- og rejseaktivitet i stillingen.

Du skal forvente ca. 40 dages rejse- og øvelsesaktivitet pr. år.
Om dig
Du har erfaring fra operative stillinger og forståelse for alle tjenestegrene i hæren, samt den mulige støtte, der kan trækkes fra bredt i forsvaret.

Du kan indgå i stabsarbejde og har forståelse for, og kan anvende stabsprocedurer.

Det er et krav, at du er initiativrig, har en dokumenteret evne til at identificere og forstå komplekse sammenhænge, formår at arbejde selvstændigt og har evnerne til at indgå i mange forskellige relationer.

Du skal være indstillet på at kunne virke i et internationalt miljø, hvor såvel nationale som internationale hensyn skal indgå i dine beslutninger og ageren.

Du skal besidde gode kommunikative evner på både dansk og engelsk i såvel tale som på skrift jf. STANAG 3-3-3-3.

Det er en fordel, at du kan anvende SitAware Hq (LC2IS) Share Point, ligesom du skal forvente uddannelse i evt. NATO C2 systemer, der anvendes af foresat.

Ydermere forventes det, at du videreudvikler dig løbende og gennemfører, eller har gennemført NATO NCO Orientation Course. Det er ønskeligt, at du i stillingen yderligere deltager i NATO NCO Advanced Leadership Course.

For at højne dine operative kompetencer, kan der være mulighed for at gennemføre dele af VUK, såfremt du både besidder viljen og evnen, som en del af den personlige kompetenceudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Multinational Division North i Karup, indtil det permanent hovedkvarter i Slagelse står klart. Du kan beholde dit nuværende faste tjenestested under tjenesten i Karup efter nærmere koordination med nuværende tjenestested.

Du kan allerede ved ansættelse aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af EPT 2, MJ Morten Gregersen, på telefon +45 41320215.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. marts 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 11 og 12. Stillingen er til besættelse den 1. april 2021.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

27.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent