Fortsæt til indhold

Staff officer Training & Exercise branch (G7) MND N


Staff officer Training & Exercise branch (G7) MND N

Er du klar til at at medvirke til planlægning og gennemførelse af Multinational Division Norths interne uddannelse og deltagelse i andre hovedkvarterers aktiviteter, så er stillingen som stabsofficer i Exercise Planning Team 2 i Multinational Division Norths Uddannelses- og øvelsessektion i fredstid i Danmark? Du vil også indgå i vores operationscenter som designeret Staff Officer, Intelligence, og dermed være en del af divisionens felthovedkvarter i Letland.

Kan du svare ja til ovenstående og er du klar til store udfordringer i et multinationalt og operativt miljø, hvor du vil få et stort ansvar for udviklingen af processer, så er stillingen som planlægningsofficer i G7, Exercise Planning Team 2 stillingen for dig!
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes i MND N vestlige hovedkvarter på Flyvestation Karup. Alternativt kan du forrette tjeneste i Slagelse, men skal forvente perioder med arbejde i Karup. Du vil indgå i G7, Exercise Planning Team 2 (EPT-2) i fredstid og den daglige tjeneste. EPT-2 er ansvarlig for MND N deltagelse i øvelser i rammen af MNC NE og gennemførelse af intern uddannelse af ST MND N. Stillingen indebærer en designeringsfunktion i kriseopstillingen.

I denne stilling får du indflydelse på divisionsstabens trænings- og øvelsesvirksomhed, og en stor berøringsflade til samarbejdspartnere i NATO strukturen og nationale hovedkvarterer i Danmark, Estland og Letland.

Afhængig af dig og dine personlige ambitioner, er der mulighed for forskellige tilbud for kompetenceudvikling, herunder mulighed for at læse eksempelvis Master i Militære Studier (MMS) eller en ækvivalerende civil master.

Tjenesten vil være mangfoldig og afvekslende. Den omfatter bl.a. operativ planlægning, deltagelse i stabens interne stabsrutinering, træning af brigader samt daglig drift. Du vil selv kunne påvirke mulighederne for fortsat kompetenceudvikling indenfor specialet, gennem uddannelser og kurser, men også ved eksterne og foresatte myndigheder.
Du skal forvente ca. 40 dages rejse- og øvelsesaktivitet pr. år.
Om dig
Du har været stabsofficer på enten bataljons- eller brigadeniveau. Det er ønskeligt, at du har gennemført Videreuddannelseskursus (VUK) for hærofficerer. Er du premierløjtnant og i gang med at gennemføre VUK, kan du også søge stillingen. Du vil i dette tilfælde skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen i funktion i højere stilling indtil udnævnelse som kaptajn.

Du har erfaring fra planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af øvelser, herunder eventuelt også i henhold til BI-SC 75-003; NATO Collective Training & Exercise Directive.

Du besidder gode samarbejdsevner, er analytisk, selvstændig, struktureret og initia-tivrig, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø både nationalt og internationalt. Du er god til at udarbejde beslutningsnotater, planlægge langsigtet og kommunikere i skrift og tale på tværs af grader og værn.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK). Et ufravigeligt krav er, at man har gennemført VUK BDE og VUK BTN eller FØRKUR.

Du kan vælge at få fast tjenestested i enten Karup eller Slagelse. Skulle du vælge at have fast tjenestested i Slagelse, gennemføres tjenesten i Karup i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen. Vælger du få fast tjenestested i Karup, vil det kunne opretholdes indtil hovedkvarteret flytter til Slagelse, forventet medio 2022.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du denne stilling skal du kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte lederen af EPT 2, MJ Morten Gregersen, på telefon +45 41320215.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021.

Stillingen er til besættelse den 1. april 2021 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

26.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent