Fortsæt til indhold

Dæksofficer til 3. besætning i THETIS-klassen


Dæksofficer til 3. besætning i THETIS-klassen

Er du taktisk officer i søværnet og har du mod på at være med til at designe en ny operativ officersstilling i THETIS-klassen, hvor de klassiske navigationsdyder kombineres med efterretningsanalyse?

Grundet de galoperende sikkerhedspolitiske ændringer i Kongerigets nordlige egne, er det nu nødvendigt, at opgaveløsning sker med afsæt i et opklaret efterretningsbillede. Det skal du være med til at sikre i tæt samarbejde med Arktisk Kommando, Operationsstaben og Forsvarets Efterretningstjeneste. Kan du se dig selv i den rolle kan dette være ønskestillingen for dig!
Om os
THETIS klassen består af fire skrog, der deles af seks besætninger.
Vores primære opgaver er at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

THETIS klassen deltager også lejlighedsvis i større, multinationale øvelser eksempelvis den canadiske OP NANOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR eller Norwegian Task Group øvelser ved Norge.

Stillingen medfører fast tjenestested i Frederikshavn, hvor størstedelen af tjenesten dog foregår som sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der skal forventes perioder med vagt og tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn mellem de sejlende togter.

Sejladsperioderne er af ca. seks til ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år, idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Du skal forvente at være i Nordatlanten hvert andet år til jul. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så du enten har sommerferie i for- eller sensommeren.

Denne stilling er i 3. besætning, der netop har gennemgået træning ved den tyske havariskole, og har nået DANSARC niveau 5. Ambitionen er at fastholde det opnåede niveau igennem fortsat træning i intern- og ekstern kamp – også når vi er på togt i Nordatlanten.
Vi har ansat en ny Operationsofficer fra 1. oktober 2020. Sammen med besætningens to erfarne vagtchefer får I mulighed for at bygge et nyt stærkt hold op sammen.
Om stillingen
Som skibets Dæksofficer (DKO) er du leder af dækssektionen. Sektionen består af en befalingsmand af sergentgruppen og syv til ni menige. Dernæst indgår du i tørnen som en af enhedens tre vagtchefer.

Du er ansvarlig for, at sektionens personel effektivt udfører deres opgaver, herunder uddannelse, træning samt betjening af udstyr. Stillingen giver således gode muligheder for at udvikle dine kompetencer inden for ledelse og herunder motivering og udvikling af sektionens personel.

Du vil på sigt kunne indgå som sikkerhedsofficer ved sætning og bjærgning af skibets gummibåde, samt som Flightdeckofficer (FDO) under helikopteroperationer.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant i Søværnet af taktisk linje med og gerne med interesse inden for efterretningsområdet, hvor din viden og faglighed vil kunne komme i spil i forbindelse med designet og opbygningen af dette fagområde på THETIS-klassen.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge din egen hverdag. Organisationen om bord kræver, at du er en holdspiller, som kan sikre en tæt dialog med de øvrige taktiske officerer, befalingsmænd og den øvrige besætning.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når situationen kræver det.

Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord.

Du og dine nærmeste skal være klar til, at du er væk i længere perioder – også henover jul, nytår og andre helligdage.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse næstkommanderende for 3. besætning, orlogskaptajn Claus Gudbjerg, på telefon +45 22 38 06 64 eller mail 1E11-B3-NK@MIL.DK. Alternativt Søværnets Center for Administration, Bemanding kaptajnløjtnant Bårdur Sandå, telefon 72 85 75 51 eller mail SCA-F-BEM01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 13. marts 2021.

Ansættelsesdato 1. maj 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

13.03.2021

Indrykningsdato

22.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent