Compliance specialister til Forsvarsministeriets Departement


Compliance specialister til Forsvarsministeriets Departement

Brænder du for at udvikle og drifte et økonomisk kontrolmiljø i en større organisation, og vil du være med til at opbygge en ny funktion på et af de største og mest komplekse ministerområder i staten? Så er én af vores tre stillinger som enten senior compliance specialist eller compliance specialist måske noget for dig.
Om os
Forsvarsministeriets koncern, der har et årligt budget på cirka 25 mia. kroner, tæller departementet og otte styrelser. Opgaverne i koncernen spænder bredt fra uddannelse og udsendelse af soldater til indkøb af udstyr, ejendomsadministration og meget mere.

Departementet, hvor stillingerne er placeret, har ca. 450 medarbejdere og består af fem afdelinger med 20 underliggende kontorer samt en række decentrale partnerelementer. Stillingerne er tilknyttet departementet og det interne program, der skal opbygge det økonomiske kontrolmiljø. Du vil få ansvaret for den videre drift og udvikling af kontrolmiljøet samt den ledelsesmæssige betjening.
Om stillingen
Forsvarsministeriet har igangsat et omfattende program, der skal styrke arbejdet med det økonomiske kontrolmiljø for indkøb og betaling på tværs af hele ministerområdet. Programmet skal både strukturelt styrke det samlede kontrolmiljø og sikre mere effektive og brugervenlige arbejdsgange.

Vi søger derfor flere nye kolleger.

Som compliance specialist vil du have ansvaret for at skabe og aktivt promovere agendaen om regeloverholdelse og god adfærd inden for vores ministerområde, særligt ift. vores indkøbs- og betalingsprocesser. Hovedformålet med din funktion vil være at understøtte departementschefen og styrelsesdirektørerne ved at:

• Udvikle og aktivt promovere finansiel regeloverholdelse og god adfærd i kontrolmiljøet, i forlængelse af vores ambition om at have en professionel indkøbskultur på ministerområdet.
• Være med til aktivt at udvikle, designe, udføre og drifte vores risiko- og kontrolrammeværk samt udførsel og monitorering af nøgle interne kontroller.
• Rådgive ledelsen i departementet om styrelsernes håndtering af risici og varetagelsen af kontrolmiljøet generelt.

Senior compliance specialister vil derudover arbejde med at:

• Føre tilsyn med mitigeringen af finansielle og compliance risici ved at vurdere de foretagne risikovurderinger og risikoplanlægning samt styrelsernes udførsel af kontrol- og monitoreringsstrategien.
• Være med til aktivt at udfordre og rådgive om udviklingen og design af vores risiko- og kontrolrammeværk samt styrelsernes udførsel og monitorering af centrale interne kontroller.

De typiske arbejdsopgaver omfatter bl.a. at:

• Udføre, gennemgå og udfordre processer, systemer og kontroller i det pågældende forretningsområde samt vurdere, om de fungerer effektivt, og om regler og lovkrav bliver overholdt.
• Løbende rådgive forretningen om compliance-relaterede forhold (fx Økonomistyrelsens vejledning om finansiel kontrol eller Regnskabsbekendtgørelsen).
• Rapportere resultaterne af dine gennemgange til departementschefen og styrelsesdirektørerne.
• Formidle viden om regeloverholdelse og kontrolmiljø til de styrelserne.
• Være departementets repræsentant i projektgrupperne i det koncernfælles program for styrket økonomisk kontrolmiljø for indkøb.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående økonomisk, finansiel eller juridisk uddannelse som fx cand.merc.aud, cand.merc.jur, cand.jur eller cand.merc.

Din indgang til stillingen kan være forskellig. Du kommer eksempelvis fra et revisions- eller konsulenthus, eller fra en offentlig eller privat virksomhed, hvor du har arbejdet med risikostyring, interne kontroller, kontrolmiljø og intern revision.

Vi forventer, at du har:

• 1-3 års erfaring ift. varetagelse af compliance specialist rollen, idet dygtige nyuddannede dog også kan komme i betragtning
• >5 års erfaring ift. varetagelse af senior rollen.
• Erfaring inden for enten finansiel lovgivning, revision, økonomisk offentlig forvaltning og/ eller drift af økonomiske kontrolmiljøer.

Det er et plus, hvis du har erfaring med COSO og INTOSAI rammeværkerne. Ligeledes, hvis du tidligere har erfaring med at rapportere til ledelser og bestyrelser, inkl. compliance og risikokomitéer.

Vi lægger vægt på, at du har en analytisk, struktureret og proaktiv tilgang til opgaverne og evner at formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig måde i en politisk organisation. For at blive en succes i jobbet skal du endvidere have gode samarbejdsevner og være god til at opbygge relationer til kollegaer på alle niveauer i organisationen.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er på fuldmægtig niveau for compliance specialister og special- eller chefkonsulentniveau for senior compliance specialister, afhængigt af kompetencer. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsesstedet er Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 9 i København.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere information om jobbet kan du kontakte specialkonsulent Mark Ohnemus på tlf. 6187 1850 eller kontorchef Anders Tuxen på tlf. 7281 0310.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent ved Forsvarets Personalestyrelse, Toke Rasmussen på tlf. 7281 9123 eller mail FPS-BA-BS106@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 07. februar 2021.

Vi forventer at afholde samtaler løbende i uge 7-8 2021.

Stillingerne er til besættelse den 1. april 2021 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingerne via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriets departement på www.fmn.dk.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

07.02.2021

Indrykningsdato

13.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent