Operativ profil til ministerbetjening og strategisk udvikling på HR-området


Operativ profil til ministerbetjening og strategisk udvikling på HR-området

Er du major, orlogskaptajn eller sektionschef (M/U331) med en stærk operativ profil og har du lyst til at udvikle dig indenfor ministerbetjening og strategisk udvikling på HR-området inden for Forsvarsministeriets koncern? Så har vi en ledig stilling i Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriet.
Om os
I Forsvarsministeriets kontor for Koncernstrategisk HR betjener vi forsvarsministeren samt koncernens ledelse i forhold til HR-området. Vi har en bred kontaktflade til både øvrige kontorer i departementet, koncernens styrelser samt de faglige organisationer, og vi har et stort fokus på at opbygge gode samarbejdsrelationer i vores opgaveløsning.

I kontoret er vi en blanding af akademikere og officerer, og vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo med ambitiøse dagsordener. Arbejdet i kontoret er omskifteligt, samtidig med, at vi prioriterer, at den enkelte kan få hverdagen og privatlivet til at hænge sammen. I opgaveløsningen lægger vi vægt på kvalitet, helhedsorientering, fremsynethed og rettidighed. Vi vægter samtidig et godt samarbejdsklima og socialt sammenhold højt, og vores hverdag er kendetegnet ved en uformel omgangstone og godt humør.
Om stillingen
Som sagsbehandler i kontoret kommer du til at medvirke til en professionel og effektiv betjening af forsvarsministeren og koncernens ledelse inden for HR-området. Dette omfatter fx politikudvikling på HR-området, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, udarbejdelse af mødemateriale, besvarelse af pressehenvendelser, borgerhenvendelser mv.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til dine kompetencer, og vil løbende blive justeret i takt med opgaveudviklingen. Indledningsvis forventer vi, at du særligt vil skulle bidrage indenfor kontorets opgaver med Interforce og reserven, mål og resultat-planer for underliggende styrelser samt fastholdelse og rekruttering.
Om dig
En af kontorets officerer er netop afgået til operativ tjeneste. Vi har derfor brug for en operativ profil, der har fingeren på pulsen ift. hverdagen i den skarpe ende af koncernen. Vi forventer, at du både kan forklare civile akademikere, hvordan verden ser ud fra den operative vinkel, og samtidig kan indgå i kontorets opgaveløsning med respekt for, hvad forskellige fagligheder hver især kan bidrage med.

Du er god til at tænke ud af boksen, målrettet i din kommunikation og har veludviklede samarbejdsevner. Du er helhedsorienteret og dygtig til at tilrettelægge og følge op på processer. Derudover lægger vi vægt på, at du trives i en omskiftelig hverdag uden at miste overblikket og det gode humør, og at du har en faglig, grundig og kvalitetsbaseret tilgang til opgaveløsningen.

Hos os lærer du at se det politiske og strategiske perspektiv på tværs af ministerområdets opgaveløsning. Du lærer at skrive skarpe sagsnotater eller vinkle en pressehenvendelse. Du skal derfor være klar til at lære nyt, og indstillet på at departementet er en politisk arbejdsplads med fokus på ministerbetjening.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef i Koncernstrategisk HR Sanne Vendeltorp-Pommer på tlf. 4185 0567 eller souschef Esben Stoustrup på tlf. 6187 1831.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5991.

Din ansøgning, CV og evt. andre relevante papirer sendes via linket til rekrutteringssystemet. Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021. Det er muligt, at vi gennemfører en skriftlig test som led i ansættelsesprocessen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

13.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent