Overassistent til Bornholms (måske) mest unikke arbejdsplads - OPKLARINGSBATALJONEN


Overassistent til Bornholms (måske) mest unikke arbejdsplads - OPKLARINGSBATALJONEN

Er du kontoruddannet med speciale indenfor administration og offentlig forvaltning?
Så er der nu en ledig stilling som overassistent ved det Administrative Fællesskab på Almegårds Kaserne.
Om os
Det Administrative Fællesskab blev oprettet d. 01. JAN 2019, som en helt ny forretningsgang i administrationen af det militære personel. Vi har ansvaret for at levere administrativ støtte til enhederne ved Opklaringsbataljonen således, at soldaterne kan fokusere mest muligt på de operative opgaver. Ud over registrering af arbejdstid, sygefravær og lønydelser, driver vi et meget velbesøgt ”rejsebureau”, da bataljonen løser opgaver i både ind/udland, i et rasende højt tempo.

Fællesskabet er i dag normeret til 4 militære kontorhjælpere og 3 civile overassistenter (hvor du kan blive den ene) samt 1 militær leder. Vi hører til ved Garnison Støtteenheden, som er den enhed der varetager den militære daglige drift på Almegårds Kaserne.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være tids- og personaleadministration, samt sagsbehandling i tilknytning til dette. Du bliver fast kontaktperson for en af vores underafdelinger (UAFD) og du vil hurtigt få en stor kontaktflade på Almegårds Kaserne. Det er et ansvarsfuldt job vi tilbyder, og din indsats vil have direkte indflydelse på soldaternes daglige tjeneste. Vi har en uformel omgangstone og vi baserer vores relationer på et godt og humørfyldt arbejdsmiljø, gensidig respekt for hinanden, samt faglig stolthed omkring det administrative håndværk.

Dit faste tjenestested bliver på Kasernen i Rønne. Bemærk at Forsvaret har sit helt eget uddannelsessystem, og du derfor må forvente at skulle gennemføre en del efteruddannelse og kurser væk fra øen, før du f.eks. får adgang til tjenestelige IT-systemer.
Som nævnt, er vi stadigvæk i etableringsfasen, og dermed er der mulighed for at sætte sit eget præg på de daglige arbejdsgange og processer.
Om dig
Vi søger en administrativ stærk, faguddannet kontorfunktionær, gerne med baggrund indenfor kontor og offentlig administration, samt erfaring fra tidligere stillinger/ansættelse som overassistent. Du er fortrolig med anvendelsen af office-pakken, og skulle du have kendskab til SAP/R3, som er Forsvarets ressourcestyringssystem, vil det være fordelagtigt, men bestemt ikke et krav.

Vi ser også gerne at du:

• Trives i et omskifteligt miljø, med selvstændig opgaveløsning.
• Du udviser handlekraft, når situationen kræver en hurtig beslutning – hvilket den ofte gør.
• Sætter pris på ordentlighed og kræser gerne for detaljen.
• Er struktureret, og følger dine opgaver systematisk til dørs.
• Er fremsynet, og sætter en ære i at møde soldaterne i øjenhøjde.
• Tænker analytisk, men kommunikerer på ”almindelig dansk”.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.276,06 kr. pr. måned. Beløb er opgivet i april 2020 niveau

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af administrationselementet, Chefsergent Henning Andersen. Telefon 5151 5504, eller på mail: GHR-3B-GADM1@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 7281 9156.

Ansøgningsfristen er onsdag den 27. januar 2021. Vi forventer at holde samtaler løbende.
Ansættelse pr. 1. marts 2021.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Rønne, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

27.01.2021

Indrykningsdato

13.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent