Doktrinudvikling og forskning indenfor landmilitære operationer, Forsvarsakademiet


Doktrinudvikling og forskning indenfor landmilitære operationer, Forsvarsakadmiet

Vil du være med til at forme udviklingen af landmilitær doktrin, planlægning og gennemførelse af landmilitære operationer, er denne stilling måske noget for dig?
Om os
Center for Landmilitære Operationer er det landmilitære center under Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet. Centret består af over 30 hærofficerer, der arbejder i fire elementer, der dækker doktrinudvikling og taktikuddannelse fra deling op til korpsniveauet. Arbejdet i centeret er præget af en vekselvirkning mellem forskning (doktrinudvikling), formidling (undervisning af studerende) og professions-fastholdelse (støtte til hærens operative enheder). Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

Forsknings- og udviklingselementet er omdrejningspunkt for doktrinudvikling inden for landmilitære operationer. Centrale opgaver er koordinering på tværs af hæren af arbejdet med taktiske reglementer, udvikling af landmilitær doktrin på mellemlang sig og forskning i landmilitære operationer på mellemlangt og langt sigt. Elementet består af to majorer, en kaptajn, en civil akademiker og en ph.d.-studerende.
Om stillingen
Dit arbejde vil være koncentreret omkring forskning og udvikling i det landmilitære domæne. Derudover skal du i perioder undervise på centerets kurser, og herved medvirke til at skabe den nødvendige sammenhæng mellem teori og praksis.

Inden for forskning og udvikling vil du bl.a. skulle deltage i udviklingen af både national og NATO doktrin. Nationalt skal du eks. bidrage til udviklingen af bl.a. Feltreglement I, II og III, Bataljonskampgruppen og Taktisk Ordbog, mens du i NATO regi vil få ansvaret for at repræsentere Danmark i en eller flere multinationale arbejdsgrupper. Arbejdet vil generelt foregå i tæt samarbejde med øvrige centre og institutter ved Forsvarsakademiet samt hærens myndigheder, og du vil derfor få berøring med både civile forskere og militære praktikere bredt i Forsvaret. Dertil kan du forvente at skulle bidrage til forskellige tværinstitutionelle projekter i regi af Forsvarsakademiet og bidrage til den operative opdatering af hærens nøglepersonel inden for det doktrinære felt.

Herudover skal du forvente, at du designeres til staben i Multinational Division North eller Multinational Corps Northeast, hvor du vil indgå som stabsofficer. Den normale belastning i forbindelse med designering er mellem 10-20 dage pr. år.
Om dig
Du har en operativ baggrund i hæren og har gennemført Master i Militære Studier (tidligere VUT-II/L) og Operations- og Føringsuddannelsen eller ækvivalerende.

Du har indsigt i og forståelse for indsættelse af landmilitære troppeenheder også gerne i en joint ramme. Ud over at være stærk taktisk funderet skal du samtidigt have (eller kunne udvikle) en helhedsforståelse til at favne hærens nuancer og kompleksitet. Du skal endvidere besidde evnen til at formulere dig klart og tydeligt skriftligt på både dansk og engelsk som en del af dit bidrag til forskning herunder doktrinudvikling. Afslutningsvist skal du kunne indgå i et motiverende og engageret arbejds- og læringsmiljø.

Det vil styrke dit kandidatur, hvis du har erfaring fra tidligere tjeneste ved en bataljon, brigade, division eller korps samt erfaring med at arbejde i operative stabe, gerne i et internationalt miljø fra udsendelser eller udstationering. Alternativt ser vi gerne, at du tidligere har arbejdet med studie- og udvikling og/eller forskning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementlederen for FOU major Niels-Christian Levin Hansen på telefon +45 31 34 42 08.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

13.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent