Chef for Deployable Communication and Information System Module Echo


Chef for Deployable Communication and Information System Module Echo

Ønsker du at blive chef for en operativ enhed, med speciale i CIS løsninger til NATO hovedkvarterer? Søger du udfordringer der rækker ud over det nationale og direkte ind i NATO’s opgaveløsning? Så er stillingen som kompagnichef for DCM E måske noget for dig?
Om os
NATO’s ”deployable communication and information system modules” (DCM’er) leverer strategiske kommunikationssystemer i rammen af NATO. Det betyder, at meget af vores daglige fokus ligger på enten at være på beredskab, hvilket vil være tilfældet i hele 2021, eller være indsat på øvelser oftest i Europa i rammen af NATO. Derudover benytter NATO de forskellige DCM til at varetage NATO CIS i internationale missioner. DCM E har i år dele af enheden udsendt til Resolute Support Mission i Afghanistan og har senest været indsat i NATO mission Iraq.

Det danske DCM kompagni er operativt underlagt 1st Nato Signal Battalion (1 NSB) som er garnisoneret i Wesel, Tyskland. 1 NSB er et multinationalt battaljonshovedkvarter, der rummer mange forskellige nationaliteter. Der er i alt seks DCM kompagnier i bataljonen, hvor det danske er benævnt ”DCM E”. Kompagniet er på den hjemlige garnison i Haderslev placeret på to lokaliteter, hhv. Louisegård, hvor hele CIS delingen gør tjeneste, samt på kasernen i bygning 1 hvor primært KMP ledelsen, delingsfører og administration er placeret. Der pågår et byggeprojekt som skal sikre at enheden samles på Louisegård, i en top moderne facilitet, hvilket vil styrke sammenhængskraften i kompagniet. DCM er nationalt og strukturelt underlagt 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet, som er placeret på Ryes kaserne i Fredericia.

Vi er en enhed på 60 medarbejdere, hvoraf 45 er at finde i CIS delingen og resterende i kommando delingen. Kompagniets sammensætning og organisering er anderledes end et normalt dansk kompagni, men specialer fra hhv. KDO DEL og CIS DEL bidrager samlet til opgaveløsningen, hvad end det er missoner, beredskaber eller øvelser.
Rejseaktiviteten i DCM E er, qua tilhørsforhold til NATO og heraf opgaveløsning, mere omfattende end normalt i Forsvaret og er en ting der skal tages med i overvejelserne. Vi betragter vores organisation som værende overvejende flad og der hersker en venlig men professionel omgangstone, hvor alle har et kollegialt mindset. Alle medarbejdere i KMP arbejder dedikeret og målrettet med deres specialer og efter princippet om, at opgaverne skal løses der hvor kompetencerne ligger, hvilket kræver tillid særligt fra førerne.
Om stillingen
Som chef for DCM E har du et stort ansvar, som rækker lidt ud over det sædvanlige for en dansk underafdeling. Du refererer direkte til chefen for 1 NSB som er tysk oberstløjtnant og koordinerer bredt med bataljonsstaben i løsningen af de operative opgaver. Samtidigt er du en del af 2. Føringsstøttebataljon, hvor du refererer til bataljonschefen og staben i 2. Føringsstøttebataljon, hvilket også rent ledelsesmæssigt vil være den officielle kommandovej. Du er aktivt en del af Føringsstøtteregimentet, hvilket også er vigtigt for dig som chef at lægge vægt på, for at skabe de bedst mulige vilkår for kompagniet og soldaterne.

I rammen af NATO kan der være forskellige udenlandske enheder og hovedkvarterer, som enheden støtter, hvor det er nødvendigt for dig som chef, at koordinere C2 og støtte i forbindelse med løsningen af opgaver. Det hele foregår i et multinationalt miljø, hvilket stiller krav i forhold til din helhedsforståelse og evnen til at repræsentere ikke kun enheden - men også det danske forsvar.

Du vil som chef for enheden også skulle indgå operativt i de øvelser og aktiviteter kompagniet deltager i, hvilket godt kan være længerevarende indsættelser i udlandet. Det vil være muligt også at benytte andet ressourcepersonel i kompagniet, såsom næstkommanderende, delingsfører eller kompagnibefalingsmand til at varetage denne rolle for at aflaste. DCM E bidrager i en fast turnus internt i 1 NSB, til de udsendelser der er NATO regi. Det må derfor også forventes at der kan være INTOPS forbundet med besættelse af stillingen.

Du danner sammen med kompagnibefalingsmanden ”Commandteam DCM E” som både nationalt og internationalt er kompagniets ansigt. Det må forventes qua tilhørsforhold til NATO, at der jævnligt vil være repræsentation i forbindelse med udenlandsk besøg i garnisonen, men også ved deltagelse i udenlandske konferencer m.m. sammen med de andre Commandteams fra 1 NSB.
Om dig
Du forventes som underafdelingschef at sætte retningen med en tydelig og synlig styring og koordinere indsatsen for DCM E mange og forskelligartede opgaver således, at de ønskede resultater nås i rette tid.

Du har gode lederegenskaber og kan opnå følgeskab. Dertil har du overblik og er vedholdende for at kunne begå dig i et miljø med komplekse opgaver i krydsfeltet mellem teknik og operationer.

Det vil være dit ansvar at prioritere mål og midler løbende, så ressourcer bruges hensigtsmæssigt. Derfor skal du som underafdelingschef foretage tidlige og klare prioriteringer i disponeringen af ressourcer, samt tilsikre at samtlige medarbejdere anvender tid, økonomi og andre ressourcer med omtanke.

Som underafdelingschef er dine kompetencer til at udvikle andre samt støtte andres udvikling essentielle. Du skal kunne skabe en positiv dialog om udvikling, og du skal ved konstruktive tilbagemeldinger på andres præstationer bidrage til deres kompetenceudvikling.

Du har gennemført Føringskursus for militære ledere, gerne suppleret med erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere.

Det er desuden vigtigt, at du har, eller ønsker at opbygge, kompetencer relateret til CIS og føringsstøtte, ligesom du forventes at have interesse for at engagere dig i underafdelingens tekniske opgaveløsninger. Erfaring med kommunikations- og informationssystemer fra international tjeneste er en fordel, men ikke et krav.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Stillingen som Chef for DCM E er defineret som en operativ nøglestilling. Operative nøglestillinger i Hæren er stillinger, der anses for at være særligt vigtige for Hærens opgaveløsning og for militære medarbejderes udvikling og professionalisme, herunder deres afklaring til næste niveau eller uddannelse.
Derfor vil ansættelse i stillingen være tidsbegrænset for at sikre, at flere medarbejdere opnår erfaring fra stillingerne.

Denne stilling bemandes som udgangspunkt for en periode på to til tre år, hvorefter du forventes at have søgt og fået en anden stilling, eller i samråd med Føringsstøtteregimentet er blevet anvist en anden stilling.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til chefen for 2. Føringsstøttebataljon oberstløjtnant Frederik B. Calundan på telefon 30 23 07 36 eller via mail på FSR-2B-CH@FIIN.DK. Du kan også høre mere om stillingen ved at kontakte nuværende underafdelingschef for DCM E major Jakob O. Petersen på telefon 72 82 66 70 / 41 90 45 20 eller skrive en mail FSR-2B-100A @fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Stillingen er til besættelse 01. marts 2021 eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 04. februar 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6/2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.02.2021

Indrykningsdato

12.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent