Seniorsergent til Søværnets Sergentskole


Seniorsergent til Søværnets Sergentskole

Søværnets Sergentskole søger en seniorsergent, gerne med aktuel operativ erfaring fra Søværnets enheder.
Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed. Har du mod på at blive en del af teamet, der skal undervise vores sergentelever samt lysten til at udvikle dig selv og andre og sætte den operative virkelighed i spil over for uddannelse? Så er det lige dig, vi søger!
Om os
Søværnets Sergentskole (SSS) er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt Forsvarsakademiet.

Søværnets Sergentskole sagsbehandler, udvikler og gennemfører Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Officers Basisuddannelse (OBU) og den Militære Akademiuddannelse (MAU).
Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet.

Søværnets Sergentskole er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.

Søværnets Sergentskole består af 12 øvrige medarbejdere med forskelige baggrunde og kompetencer. Vi er et team med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, og vi er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring.

Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden.

Om stillingen
Stillingen er placeret under Chefen for Søværnets Sergentskole, som varetager uddannelsen af Søværnets mellemlederkorps samt kadetaspiranter.

Du vil komme til at bestride stillingen som faglærer og modulansvarlig primært i relation til den Grundlæggende Sergentuddannelse. I den forbindelse vil du være ansvarlig for dele af de moduler vores sergentelever gennemfører. Du vil blive en del af det løbende udviklingsarbejde med uddannelserne, som retter sig mod det operative virke og sergentgruppens virkelighed.

Det vil ligeledes være behov for at støtte ind i den øvrige opgaveportefølje ved skolen.

Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed, hvor alle bidrager ind i den samlede opgaveportefølje.

Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent med potentiale til udnævnelse. Du er allerede i gang med en niveau 5 uddannelse eller har ambitionerne og viljen til at erhverve den. Du er udviklingsorienteret og brænder for uddannelse og for at kunne give dine kollegaer et løft som de kan bruge i deres kommende virke. Du er selvstændig, samarbejdsvillig, og du kan arbejde i team. På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe den operative virkelighed fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen.

Vi forventer, at du har en vis undervisningserfaring, men det vil være muligt at blive yderligere kompetenceudviklet til at kunne varetage netop det, der kræves for at kunne undervise på vores uddannelser. Det er vigtigt, at du selv har lyst til at udvikle dine kompetencer, således du er klar til at møde dine kollegaer fra Søværnet som en kompetent og engageret medarbejder.

Du skal have gode skriftlige færdigheder og kunne udarbejde, læringsplaner, skrivelser mv. Du skal være en rollemodel for kommende kollegaer, så du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og engagement kendetegner din person.

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen og se dig selv i stillingen, så send os en ansøgning!
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Brian Hvilshøj på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon 72 81 78 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2021 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse fra 1. april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

12.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent