Rådighedsstilling – Major af reserven til Forbindelsesofficersgruppen ved Landsdelsregion Øst.


Rådighedsstilling – Major af reserven til Forbindelsesofficersgruppen ved Landsdelsregion Øst.

Har du mod på et spændende job i Forsvarets Reserve, hvor der stilles store krav til samarbejde og fleksibilitet både med militære myndigheder og civile samarbejdspartnere, så søg dette job.
Om os
Landsdelsregion Øst har ansvaret for Forsvarets bidrag til Totalforsvaret på Sjælland, Lolland- Falster samt Bornholm og koordinerer i rammen af National Land Operativ Center, indsættelse af det samlede forsvars kapaciteter i Landsdelsregionens ansvarsområde.

Landsdelsregion Øst er beliggende på Kastellet i København.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.

Forbindelsesofficersgruppen består af 25 kaptajner og majorer af reserven, som varetager forbindelsesvirket for Landsdelsregion Øst til alle relevante militære og civile myndigheder. Vi er dels generelle forbindelsesofficerer, der kan holde forbindelse til mange forskelligartede samarbejdspartnere, og dels sektorspecifikke forbindelsesofficerer inden for energi, transport, kommunikations, sundheds, fødevarer og vand samt Cyber.

Opgaverne strækker vidt og omfatter alt lige fra at blive indsat i en lokal beredskabsstab ved en politikreds, til at varetage forbindelsesvirket til udenlandske NATO-enheder, til at koordinere med politiet ved terrorhændelser eller at koordinere med civile myndigheder og infrastrukturvirksomheder.
Om stillingen
Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion.

Som forbindelsesofficer ved Landsdelsregion Øst skal man være klar til at varetage en bred vifte af opgaver i tæt samarbejde regionsstaben, hjemmeværnsdistrikter, enheder fra hæren, politi og civile myndigheder.

Stillingen er en designeringsstilling og du bliver uddannet i rammen af din designeringsfunktion, men skal som udgangspunkt også kunne arbejde fleksibelt med andre opgaver afhængigt af situationen.

Det forventes, at du deltager i uddannelses- og planlægningsaktiviteter, samlet set i et omfang på mindst 10 dage pr. kalenderår.
Om dig
Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og dedikeret og at du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse.

Du skal kunne fungere selvstændigt i forbindelse med indsættelse i det samlede beredskab.

Du har en militær og civil baggrund, der gør, at du kan løse opgaverne i stillingen.

Det vil være en fordel, såfremt du har kendskab til de vilkår, der knytter sig til forsvarets og hjemmeværnets virksomhed såvel som samfundets beredskab.

Du skal være afbalanceret og nuanceret kunne bidrage til samarbejdet med øvrige myndigheder.

Der gennemføres nødvendig uddannelse, herunder evt. uddannelsesaftale, således at evt. manglende kompetencer opbygges.

Det er en fordel, hvis du har en militær eller civil uddannelse på masterniveau.

Du skal have grundlaget for at kunne opnå det militære masterniveau, for at kunne bestride stillingen.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning.
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forbindelsesofficersgruppen ved Landsdelsregion Øst på LRGNE-RF12@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2021 med ansættelse den 1. februar 2021 eller snarrest derefter. Samtaler vil blive afholdt løbende eller umiddelbart efter sidste frist for ansøgning.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 4 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

27.01.2021

Indrykningsdato

12.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent