Seniorsergent materieladministrationsbefalingsmand til depotet 3. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Seniorsergent materieladministrationsbefalingsmand til depotet 3. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Vi søger en seniorsergent eller en oversergent, der vil arbejde i et operativt logistisk miljø og som vil sætte kursen for vores depot. Du bliver det faglige omdrejningspunkt på depotet med ansvar for den daglige drift. Du har nu chancen for at blive en vigtig del af 3. Nationale Støtteelement
(3 NSE). En enhed med et højt aktivitetsniveau både nationalt og internationalt.
Om os
Logistik i et operativt miljø med en aktiv hverdag og kompetenceudvikling er nogle af nøgleordene, der beskriver 4. Nationale Støtte Bataljon (4 NSBTN). Bataljonen er en del af Trænregimentet med beliggenhed på Vordingborg Kaserne. 4 NSBTN består af fem Nationale Støtteelementer (NSE), der indeholder Stående Reaktionsstyrke, Hærens Basis Uddannelse og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Bataljonen indgår i hærens beredskaber og uddanner ligeledes enheder til internationale operationer. Bataljonens alsidighed i sammensætningen og mange specialistfunktioner betyder forskellige individuelle udfordringer/kompetencer for den enkelte medarbejder.

3 NSE er et stående NSE, der primært arbejder med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner. Kerneopgaverne ligger indenfor depottjeneste, transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover administration, lokalindkøb, økonomi samt controlling af andre indsatte enheder.
3 NSE er hjemvendt fra mission (OIR/RS/EFP) i 2020. Vi er derfor i opbygningsfasen for at kunne varetage beredskab i 2022 (NRI) samt opstille grundstammen til INTOPS 2023. Når vi er i opbygningsfasen betyder det, at du vil være med fra start sammen med dine nye kolleger, og at der samtidigt vil være gode muligheder for et kompetenceløft indenfor din funktion sammenholdt med egne ønsker. 3 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.
Om stillingen
Som materieladministrationsbefalingsmand (MADMBM) vil du blive en af 3 NSE’s specialister inden for depotvirksomhed. Depotet er på mange måder hjertet i et NSE, derfor vil du som fører få en utrolig vigtig rolle både internt i NSE og eksternt til vores kunder og samarbejdspartnere.

MADMBM har ansvaret for den daglige drift på depotet, hvor du bliver fører for et antal MA fra OS til KS. Du vil være den i enheden, der løbende tilsikrer, at processerne for modtagelse, oplægning og udlevering af materiel på depotet bliver overholdt. Du vil få et bredt og indgående kendskab til andre dele af tjenesten i forsyningsdelingen og NSE som helhed. Du bliver ligeledes bindeleddet mellem udsendte enheder og den hjemlige struktur indenfor genforsyning af materiel.

For stillingen gælder ligeledes, at du vil skulle varetage opgaver som instruktør og planlægge uddannelse af medarbejderne i det National Støtteelement indenfor områder som f.eks. alm. militær uddannelse og depottjeneste. Du skal være klar til både at støtte enheder i bataljonen og det øvrige forsvar, hvorfor din hverdag vil bestå af mange forskellige opgaver/udfordringer. Dette vil også give dig muligheden for at påvirke din egen kompetenceudvikling.
Om dig
Du er en dedikeret og handlekraftig seniorsergent eller en oversergent, der er klar til udnævnelse med mindst 6 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent. Du kan arbejde selvstændigt og har en høj grad af faglig stolthed samt sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar. Du er holdspiller, besidder en professionel fremtræden og kommunikerer sikkert i både skrift og tale, og du trives i en dynamisk enhed, med en uformel omgangstone.

Som person er du imødekommende, fleksibel og løsningsorienteret, da vi som NSE håndterer mange forskelligartede opgaver. Desuden ser du INTOPS som en naturlig del af din ansættelse i forsvaret.

3 NSE søger kandidater med den rette profil, hvorfor din nuværende uddannelse og baggrund spiller en mindre rolle. For den rette kandidat sørger vi for en uddannelsesplan, som vil udvikle dig, så du opnår succes i stillingen og får god mulighed for at udvikle dig som leder.

Det er en fordel hvis du har erfaring fra internationale missioner, ikke nødvendigvis inden for logistik.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for 3 NSE, kaptajn Nicky Bardrum Haagensen på tlf. 72 83 74 81 / 25 14 84 46. TRR-4B-300A@MIL.DK
eller NSE-befalingsmand seniorsergent Søren Aarslew-Jensen på tlf. 41 72 92 27.
TRR-4B-301A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 15. februar 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

12.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent