Sagsbehandler til sektionen for DeMars HR udvikling og support


Sagsbehandler til sektionen for DeMars HR udvikling og support

Har du lyst til at sætte dit præg på udviklingen af DeMars inden for personaleadministration, så har Forsvarsministeriets Personalestyrelse en spændende stilling til dig. Sektionen for DeMars HR Udvikling og Support har behov for dig til fortsat at udvikle HR-modulerne, hvor tidstyringsmodulet lige nu fylder meget, og har behov en dygtig medarbejder, som i samarbejde med brugerne og specialister kan være med til at forankre modulet.
Om os
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har stort fokus på at levere sikre, stabile og funktionelle HR-moduler til Forsvarets virksomhedsstyringssystem (DeMars). Service og Administrationssekretariatet (SA) står i spidsen for denne indsats. SA består af tre sektioner, hvor denne stilling er placeret i den ene, som hedder SAP HR Udvikling og Support (SUS).
SUS varetager brugerstøtte, udvikling af og uddannelse i HR-modulerne, såsom tidsstyring, personaleadministration, arrangementsstyring og e-rekruttering.

I sektionen ønsker vi at være anerkendt for:

• Løbende brugertilpasninger og udvikling af DeMars HR.
• Professionel og hurtig support til Forsvarets myndigheder.
• At udbyde relevante kvalitetsuddannelser til Forsvarets myndigheder.

Vi tilbyder en udfordrende stilling på velfungerende arbejdsplads, hvor nytænkning og personligt initiativ er efterspurgt, og hvor der er muligheder at sætte præg på såvel dine arbejdsopgaver som den sektion, du bliver en del af. Samtidig tilbydes du muligheder for personlig kompetenceudvikling. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer, fleksibel arbejdstid og mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage.
Om stillingen
Stillingen er en del af udviklings- og HR Data elementet i sektionen, som udvikler og forbedrer HR modulerne og sikrer den rette datakvalitet i personalemodulet af DeMars.
Sektionen har blandt andet ansvaret for vedligeholdelsen af og den fortsatte forankring af det nye Tidsstyringsmodul.

Indledningsvist vil en stor del af tjenesten tage udgangspunkt i sagsbehandling omkring Tidsstyringsmodulet, hvor opgaverne vil være meget forskellige. Aktuelt omfatter opgaverne at være med til at evaluere fejlmeldinger på DeMars og behandle ændringsanmodninger på DeMars inden for personaleforvaltning herunder vurdering af, om ændringer skal gennemføres. Hvis der skal iværksættes systemmæssige rettelser skal disse koordineres tæt med Koncern IT, som skal have de rette anvisninger for, at de kan udføre rettelserne. Også dette vil du blive involveret i. Rettelserne kan føre til, at man i stillingen i samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere skal udgive brugervejledninger og bestemmelser vedrørende drift af DeMars.

I stillingen vil du også skulle deltage i den fortsatte systemmæssige udvikling af DeMars inden for personaleforvaltning, hvilket omfatter en deltagelse i forskellige projektgrupper vedrørende DeMars udvikling.

I stillingen vil du være bindeled mellem brugernes behov på det overordnede plan og de specialister, som både er i sektionen, ved FPS og ved Koncern IT, men du skal også være den person som skal tilvejebringe informationer fra specialistniveauet og ud til de dele af Forsvaret, som har behov for informationer inden for personaleforvaltning.

Du skal derudover være klar til at støtte resten af sektionen efter behov.
Om dig
Du er chefsergent eller en erfaren seniorsergent med ambitioner om at blive udnævnt til chefsergent, og har i din tidligere tjeneste opbygget kompetencer inden for personaleadministration af DeMars.

Du skal gerne have indsigt i og forståelse for brugernes behov inden for personaleforvaltning, med henblik på at udvikle DeMars så dette i endnu højere grad vil understøtte brugernes forventninger og behov. I den fortsatte udvikling af DeMars vil der være behov for, at du på én og samme tid er kreativ og kan se muligheder, og at du samtidig skal være i stand til at føre idéer ud i livet.

Du er analytisk god og formår at finde løsninger i ofte komplekse problemstillinger. Du skal kunne kommunikere både skriftligt og mundtligt med en høj kvalitet, da der skal udarbejdes beslutningsoplæg og vejledninger, som en del af stillingsindholdet.

Du skal være en holdspiller, som kan opbygge og vedligeholde gode samarbejdsrelationer både ude ved brugerne men også ved vores samarbejdspartnere ved andre styrelser.

Du kommer med et godt humør og vil være en del af fællesskab med mange forskellige kompetencer. Et fællesskab, hvor vi støtter hinanden og er klar til at sparre med en kollega. Du skal være klar til at både at arbejde med opgaver med lange deadlines, men også være klar til at springe til, når der kommer opgaver med korte deadlines. Vi forventer, at du trives med frihed under ansvar og både kan arbejde selvstændigt og som en del af et team.

Vi glæder os til at læse din ansøgning og se dig til en samtale.
Er du seniorsergent, skal du være klar til at indgå en uddannelsesaftale med henblik på at gennemgå en uddannelse, der som minimum er akkrediteret på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. Aflønning vil ske i henhold til stillingens lønniveau. Såfremt du ikke er i besiddelse af de uddannelsesmæssige krav til stillingen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Brian Kæmpe Berthelsen på tlf. 5120 7723.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Pia Knudsen på tlf. 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 6.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

11.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent