Bevogtningsassistent til Bevogtningselementet ved Forsvarets Sanitetskommando i Aarhus.


Bevogtningsassistent til Bevogtningselementet ved Forsvarets Sanitetskommando i Aarhus

Har du hvad der skal til for at indgå som bevogtningsassistent i en operativ vagt? Kan du begå dig i et operativt miljø, hvor dine kolleger er dedikerede medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav om holdning og professionalisme?

Så er du den kommende bevogtningsassistent i Bevogtningselementet ved Forsvarets Sanitetskommando i Aarhus.
Om os
Bevogtningselementet er placeret geografisk i Sødalsparken i Brabrand og består af 21 vagtgående medarbejdere.
Bevogtningselementet er kendetegnet ved at være en professionel og dedikeret vagtstyrke, der er klar til at gøre en forskel, når det brænder på. Vi lægger særdeles megen vægt på at udvikle og bibeholde en stærk fællesskabsfølelse, som positivt understøtter opgaveløsningen.
Bevogtningselementets opgave er at sikre de militære faciliteter inden for Garnisonskommandantens ansvarsområde mod ulovlig indtrængen og gribe ind overfor overtrædelser af de bestemmelser, der er gældende på områderne.

Vi er altid på arbejde, har fokus på opgaven, og løser de opgaver vi bliver pålagt. Derfor stræber vi efter et højt fagligt niveau, hvilket afspejles i det fokus vi har på kompetenceudvikling og vedligeholdelse af både de operative og basale militære færdigheder.
Vi følger med tiden og udviklingen, så vi til stadighed har en professionel bevogtningsstyrke, og de bedst mulige rammer for vores personel.
Om stillingen
Stillingen er operativ og omfatter primært tjeneste ved Bevogtningselementet i Sødalsparken i Aarhus. Som bevogtningsassistent bliver du en del af en velfungerende enhed, der er underlagt Forsvarets Sanitetskommando.
Du vil i Bevogtningselementet indgå på et vagthold, hvor tjenesten tilrettelægges som kontinuerlig tjeneste, der dækker døgnets 24 timer hele året rundt.

På vagtholdet indgår du i vagtholdets daglige opgaveløsning som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmudrykning, patruljetjeneste, tjeneste i alarmcentralen, vedligeholdende uddannelse og deltagelse i beredskabet.

Bevogtningselementets opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fleksibel tilgang til de forskellige opgaver og løsninger.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil. Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde selvstændigt, samt kunne bevare overblikket i perioder med en til tider hektisk hverdag. Du vil i din funktion skulle kunne støtte og vejlede medarbejdere og gæster, og ligeledes påtale og irettesætte uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd. Håndteringen af disse facetter vil udgøre Bevogtningselementets ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og lørdag /søndag og helligdage.
Du skal have gode danskkundskaber, skriftligt såvel som mundtligt, samt have gode IT-egenskaber for så vidt angår office pakken.

For at komme i betragtning til stillingen skal du have følgende uddannelser/beviser:
- Du har gennemført en militær grunduddannelse
- Kørekort B. ALMINDELIG BIL .

Det er desuden ønskeligt, at du har følgende uddannelser/beviser:
- BEVOGTNINGSUDDANNELSE MDUL 1 & 2
- FØRSTEHJÆLPSKURSUS
- UDRYKNINGSKURSUS (UDRYK)
- BASISIUDDANNELSE PISTOL
- VÅBENUDDANNELSE II GV M/95 FAMILIEN
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet er løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for bevogtnings- og Uddannelsessektionen; kaptajn Anna Green på telefon: 20 60 84 17 eller mail fsk-p-pda09@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 26. januar 2021 og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Ansættelse omkring 1. april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aarhus, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.01.2021

Indrykningsdato

11.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent