Marinekonstabel, datafagtekniker til 3. besætning i THETIS klassen


Marinekonstabel, datafagtekniker til 3. besætning i THETIS klassen

Har du en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker eller datafagtekniker, har et godt kendskab til IT, og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning?

Så er du måske den person, som vi søger til en nyoprettet stilling i 3. besætning i THETIS-klassen.
Om os
THETIS klassen består af fire skrog, der deles af seks besætninger.

Vores primære opgaver er at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne, herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne.

Samtidig udføres afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

THETIS klassen deltager lejlighedsvis i større multinationale øvelser, eksempelvis den canadiske OP NANOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR eller Norwegian Task Group øvelser ved Norge.


THETIS klassen går en spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og ved-ligeholde skibene således, at operationerne kan gennemføres.

3. besætning har i efteråret 2020 afsluttet et DANSARC træningsforløb som fremadrettet bliver vedligeholdt under vores indsættelse i Nordatlanten. Alle i besætningen bidrager til et professionelt miljø, hvor der samtidig er plads til en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord.
Om stillingen
Stillingen medfører fast tjenestested i Frederikshavn, hvor størstedelen af tjenesten dog foregår som sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island.

Der skal forventes perioder med vagt og tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn mellem de sejlende togter.

Sejladsperioderne er af ca. seks til ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år, idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet.

Du skal forvente at være i Nordatlanten hvert andet år til jul og nytår.

Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så du enten har sommerferie i for- eller sensommeren.

Dine primære opgaver vil være reparationer, eftersyn, vedligeholdelse samt udskiftning af komponenter underlagt elektronik og våbenområdet.

I disse opgaver lægges der stor vægt på at opgaver udføres i prioriteret rækkefølge, baseret på og afhængig af opgaveløsningen.

Som tekniker skal du have en bred specialistviden indenfor dit fagområde, samt have evnen til hurtigt at sætte dig ind i komplicerede systemer.

Tekniske problemer skal løses hurtigt og sikkert, også når arbejdspladsen bevæger sig.

Du vil indgå i skibets organisation under sejlads, hvor der vil være fokus på hurtig reparation af udstyr, så skibet kan forsætte sin operation.

Der er fokus på følgende opgaver:
- Vedligehold af skibets elektroniksystemer, herunder sensor-, kommunikations- og navigationssystemer.
- Vedligeholdelse og kontrol af skibets mange netværk, telefoncentral og andre it-systemer (C-flex, Infocom 2000 samt Triax).
- Have et kendskab til programmering i cisco, unix, linux m.m.
- Servicering og support af brugere.
- Have indsigt i satellitsystemer (V-sat og SHF).
- Have kendskab til fiberkabler samt reparationer af disse.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som kræves i stillingen.

Du vil med tiden indgå som en fast del af kontrolrumsvagten som under sejlads bemandes gennem alle døgnets timer.
Om dig
Du skal have gennemført grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført grunduddannelsen i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du har en militær eller civil uddannelse som datafagtekniker eller elektronikfagtekniker

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig under sejlads i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selvstændigt.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.
Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en Marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets teknikofficer KL Steffen Feldingbjerg, mailadresse: 1e11-b3-tko@mil.dk, mobil 30670733. Alternativt elektronikbefalingsmand SG Rasmus Thøgersen, mailadresse: 1e11-b3-ekb@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontor-fuldmægtig Birgit Dyrholm ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS251@mil.dk, eller på telefon 7281 9171.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 6. februar 2021.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjeneste-steder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhæ-velse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.02.2021

Indrykningsdato

11.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent