Udstationering som økonomisk sagsbehandler i F-35 kampflyprogrammet


Udstationering som økonomisk sagsbehandler i F-35 kampflyprogrammet

Vil du være med til at sikre, at anskaffelsen og implementeringen af Danmarks nye kampfly bliver succesfuld? Nu kan du blive udstationeret i en spændende og vigtigt stilling som økonomisk sagsbehandler i det internationale F-35 kampflyprogram i USA.
Om os
F-35 kampflyprogrammet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) skal i de kommende år realisere indholdet af den politiske aftale vedrørende anskaffelse af F-35. Programorganisationen skal løse en bred portefølje af opgaver i denne forbindelse, herunder at stå for planlægningen, styringen og koordinationen af indfasningen af den nye kampflykapacitet i Forsvaret. En del af programorganisationen er integreret i det internationale program i USA og støtter implementering af F-35 i Danmark herfra.

Forsvarets fremtidige F-35 kampfly er en højteknologisk, moderne og kompleks kapacitet. En effektiv dokumentation, styring og koordination af programmets projekter er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering. Der er tale om den største materielinvestering i Forsvaret i nyere tid, og en anskaffelse der er vigtig for Danmark med betydelig politisk bevågenhed.

Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet, og vi stiller høje krav til os selv og vores samarbejdspartnere. Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder.
Om stillingen
Som medarbejder i Joint Strike Fighter Program Office’s Business Finance team kommer du til at være det naturlige koordinationspunkt imellem den amerikanske del af programmet og de danske kolleger indenfor det økonomiske område.

Organisatorisk refererer du til chefen for Koordinations- og planlægningskontoret i F-35 kampflyprogrammet i Danmark, men i det daglige arbejde indgår du som medarbejder i det internationale team, hvor du i samarbejde med din amerikanske teamchef har ansvaret for at koordinere og behandle økonomien for den internationale del af programmet. Derudover indgår du som del af det samlede danske team ved Joint Strike Fighter Program Office og støtter den nationale danske repræsentant i programmet i det daglige virke.

I internationalt regi er du ansvarlig for budgettering og prognosticering i de amerikanske økonomisystemer. Derudover varetages en række opgaver i dagligt regi, herunder eksempelvis kontrol af omkostningsfordeling imellem partnerne, forberedelse af mødeaktiviteter samt økonomiske analyser m.m.

I forhold til det danske islæt er du nærmeste rådgiver og sparringspartner inden for primært det økonomiske og sekundært det kontraktuelle område. Du er således medansvarlig for løbende revurdering og tilpasning af programøkonomi og budgetter samt indhente og fordele relevante informationer for det aktuelle samt fremadrettede perspektiv.
I programmet er der identificeret et behov for at udvikle området for kontraktopfølgning. Du vil blive ansvarlig for at gennemføre de indledningsvise analyser og efterfølgende bidrage til at implementere de valgte løsninger.

Yderligere opgaver og ansvarsområder i stillingen fastlægges i samarbejde med din chef, herunder i dansk såvel som internationalt regi.

Du vil få gode muligheder for at kompetenceudvikle dig fagligt inden for programmet, og samtidigt vil stillingen give dig mulighed for at udvikle dig personligt i samarbejdet med chefer og kolleger på alle niveauer og på tværs af de kulturelle forskelle, som programmet byder på.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du have en økonomisk akademisk uddannelse eller være officer og have gennemført VUT II/L eller MMS.

Som person kan du lide at indgå i tværkulturelle teams bestående af både militært og civilt personel. Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor driftsopgaver kombineres med ad hoc analysearbejder, og hvor du besidder evnen til at arbejde både selvstændigt og som del af et team.

Du har erfaring med forvaltning og administration indenfor Forsvarets myndighedsområde. Du er desuden analytisk, god til tal, systematisk og serviceminded.

Du behersker Microsoft Office pakken, herunder Excel i særdeleshed. Du har endvidere let ved at sætte dig ind i nye IT værktøjer.

Du evner at sætte dig ind i komplekse økonomiske sammenhænge og har flair for og lyst til at rådgive og støtte chefer og ledere i forbindelse med deres disponering af økonomi.

Fælles for opgaverne er, at du har overblik, gode samarbejdsevner og evner at skabe relationer på tværs af niveauer og kulturer.

Vi lægger endvidere vægt på, at du:

• Er opsøgende og vedholdende i dit arbejde,
• har erfaring med økonomistyring,
• er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation på dansk og engelsk,
• kan samarbejde og prioritere på tværs det danske og internationale miljø,
• er selvkørende og kan motivere dig selv,
• trives med rutine- og driftmæssige opgaver,
• selv kan bidrage til at sætte mål og standarder for dit arbejde.

Endeligt vil det være en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med F-35 kampflyprogrammet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg. Mere om dette kan ses på Forsvarets hjemmeside, hvor du kan læse om udetillægsordningen.

Er du ansat i Forsvaret i dag, kan du på Forsvarets HR-portal på FIIN også finde information om forhold under udstationering. Her kan du bl.a. beregne det forventede skattefri udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:

- Bestået forsvarets fysiske basiskrav.
- Være helbredsgodkendt til "egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder).
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende institutioner. Stillingen besættes som udgangspunkt for en fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til behov.

Afhængig af din baggrund kan der blive tale om et introduktionsforløb i den danske del af programmet forud for udstationeringen.

Stillingens fysiske placering er i Joint Strike Fighter Program Office i Arlington, Virginia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Koordination- og planlægningskontoret, oberstløjtnant Jesper Høgedal på telefon 41 71 05 76.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er 27. januar 2021. Vi forventer at kunne gennemføre samtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Tiltrædelsesdato er den 01. august 2021.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 7 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

27.01.2021

Indrykningsdato

11.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent