Staff Officer Air til J5-Divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering – Staff Officer Air til J5-Divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Er du analytisk stærk med gode kompetencer indenfor indsættelse af luftmilitære kapaciteter til støtte for landoperationer? Så er du måske vores nye Staff Officer (SO) PLANS AIR i J5-Divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin i Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som framework nations.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enhanced Forward Presence (eFP) bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere institutioner for børn med et internationalt islæt. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et andet land end Danmark.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som Staff Officer Future Plans Air i J5 bidrager du med ekspertise inden for luftoperationer til korpsets operative planlægning og generelle udvikling via deltagelse i forskellige arbejdsgrupper.

Du refererer til Team Leader 1 i Future Plans Branch og indgår i korpsets operative planlægningshold, hvor du bidrager med integration af luftkapaciteter i udviklingen af operative planer og øvelsesscenarier.

Øvrige opgaver omfatter udvikling og gennemførelse af interne uddannelses- og øvelsesaktiviteter, koordination og samarbejde med underlagte enheder og foresatte hovedkvarterer om emner inden for luftoperationer, koordination af bidrag til korpsets doktrinudvikling inden for luftoperationer og deltagelse i forskellige arbejdsgrupper som ekspert i luftoperationer, herunder særligt Land Operational Planning Group ift. Crisis Reponse Planning and Advance Planning.

Ud over dine opgaver vil du i stillingen tillige have samarbejdsrelationer og snitflader til øvrige elementer i korpsstaben, særligt i relation til operativ planlægning og doktrinudvikling.

Hovedkvarterets beliggenhed og rolle gør det til et naturligt omdrejningspunkt for mange NATO aktiviteter. Du kan derfor forvente at deltage i møder, konferencer og øvelser i det meste af Europa, dog primært i HQ MNC NE ansvarsområde.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende niveau 7 uddannelse.

Du har en relevant baggrund fra planlægning af luftoperationer gerne med fokus på støtte til landmilitære operationer. Du har ligeledes en god forståelse for doktrin og planlægning. Du kan styre processer og samtidig arbejde udviklingsorienteret i rammen af en international stab.

Du er en helhedsorienteret officer med god forståelse for NATO’s operative virksomhed, herunder beherskelse af Comprehensive Operational Planning Directive (COPD) og/eller APP 28.

Det er en fordel hvis du har erfaring fra lignende stilling fra en udsendelse.

Det er ønskeligt, at du forud for indtræden i stillingen har gennemført nogle af NATOs stabsofficers kurser, herunder NATO Comprehensive Operations Planning Course, Air Operations Course (Basic ved CASPOA) og NATO Information Operations Course. Ligeledes vil det være fordel hvis du har arbejdet med kommando/kontrol/informations-systemer under øvelse eller operationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora og du trives godt i et multinationalt miljø med respekt for de kulturelle forskelle.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Stillingen besættes 1. august 2021.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Under udstationeringen tillægges du grad af oberstløjtnant.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Jens Sund på telefon +48 914 445 100.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders K. Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 56 98.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2021.

Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Hvis du udover denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

11.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent