Lærer til Officersgrunduddannelsen (genopslag)


Lærer til Officersgrunduddannelsen (genopslag)

Vil du arbejde som lærer og rollemodel for kommende officerer? Har du lyst til at indgå i et stærkt fagligt miljø, der er præget af engagement, intensitet samt et fokus på faglig og personlig dannelse hos officerseleverne? Så er en spændende og udfordrende stilling som lærer ved officersgrunduddannelsen helt sikkert noget for dig.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner og videreuddanner sergenter til alle tjenestegrene i Hæren. Herunder uddannes sergenter ved den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersbasisuddannelse, Løjtnantsbasisuddannelse, samt den grundlæggende uddannelse for kommende Sprogofficerer. Hærens Sergentskole er også ansvarlig for uddannelse af korporaler til hele Forsvaret, samt koordinerende og ansvarlig for den nye Militære Akademiuddannelse.

Hærens Sergentskole består af en Stab, Grundlæggende Sergentuddannelse, Officers-grunduddannelsen og Videreuddannelsesafdelingen.
Om stillingen
Officersgrunduddannelsen foregår i kompagniramme, da vi mere eller mindre er organiseret som en underafdeling. Her kommer du til at virke som lærer og instruktør i en deling, hvor du skal indgå i et team bestående af én delingsfører, én næstkommanderende og tre faglærere.

Som lærer ved Officersgrunduddannelsen er du med til at forme Hærens kommende officerer og har et medansvar i at sikre en høj kvalitet i uddannelsen, og i at eleverne opnår gode resultater. Her skal du holdningspræge eleverne, samt udvikle deres faglige og personlige kompetencer gennem dit personlige eksempel, og din daglige omgang med eleverne.

Du skal derudover udvikle, støtte og bedømme eleverne ud fra skolens tre kerneværdier; Rollemodel, Mandskabsbehandling og Faglighed.

Elevernes uddannelsesmæssige baggrund spænder fra en gymnasial uddannelse til en kandidatgrad. Det sætter helt naturligt nogle krav til dine pædagogiske evner og anlæg, såvel som dine menneskelige egenskaber.

Tjenesten veksler mellem uddannelsesdage på kasernen, skydeperioder og feltøvelser.

Fagene spænder fra Militær Fysisk Træning over Førstehjælp, Tjenestekendskab, CBRN, Uddannelseslære, Ledelse, Føreruddannelse og Skydeleder niveau 1, til funktionsuddannelse på Signalpistol, Radio 152, Håndgranat, Panserværnsraket, Dysekanon, Let Maskingevær M/60 samt Tung Maskingevær M/50.

Du må påregne et højt aktivitetsniveau i de perioder hvor vi har elever. I de elevfri perioder er der til gængæld gode muligheder for at afvikle friheder og deltage i efteruddannelse. Det er også vigtig at nævne, at Hærens Sergentskole støtter kompetenceudvikling både hvad angår militære kompetencer, såvel som civile uddannelser der har relevans for Forsvaret.
Om dig
Du oversergent eller sergent med udviklingspotentiale og brænder for uddannelse og har en interesse i at uddanne eleverne bedst mulig, således de efter endt uddannelse i Varde kan indtræde på Løjtnantsuddannelsen i Slagelse.

Du er i god fysisk form, så du aktivt kan deltage i undervisning og øvelser, samt fremstå som rollemodel. Dertil er det nødvendigt at du er selvstændig, engageret og trives med arbejdsformen ”frihed under ansvar”.

Som menneske sætter du en ære i at opretholde en høj faglighed og altid gå foran som det gode eksempel. Derudover har du evnen til at motivere de mennesker du har omkring dig.

Du har gode samarbejdsevner og en positiv energi, og vil aktivt medvirke til at skabe et godt arbejdsklima i enheden.

Det ses gerne at du har erfaring fra Internationale tjeneste.

Har du et ønske om at gå officersvejen, så er der også gode muligheder for at læse en Akademiuddannelse under dit tjenesteforløb, således du på sigt kan indtræde på Officers-uddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en stilling i Forsvaret, indgår forhandling om personligt tillæg i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestedsted bliver Varde kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Officers-grunduddannelsen, kaptajn Peter Svane på telefon: 2422 3345 eller på mail: FAK-HS-OGUCH@fiin.dk. 

Har du, som befalingsmand, spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 28. februar 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold
Varde Kommune forventes med Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efterretnings-center og Hærens Sergentskole, fremover at have 984 militære arbejdspladser, hvoraf der er 267 stillinger på det militære lederniveau. Der er hermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer både som kaptajn og evt. major.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.
Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.02.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent