Staff Officer Movement & Transportation i J4 Logistikdivision ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering – Staff Officer Movement & Transportation i J4 Logistikdivision ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Har du erfaring med og brænder du for operativ logistik. Vil du anvende din operative erfaring og forståelse i et operativt og professionelt miljø i rammen af NATO? Så tilbyder vi en stilling som Staff Officer Movement & Transportation i J4 divisionen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som framework nations.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enhanced Forward Presence (eFP) bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere institutioner for børn med et internationalt islæt. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et andet land end Danmark.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som Staff Officer Movement & Transportation (M&T) i Operationsafdelingen (LOGOPS) i Logistikdivisionen, vil din primære opgave være at have overblikket over troppebevægelserne i HQ MNC NE ansvarsområde. Som del af denne opgave indgår styring, koordination og samarbejde på tværs af grænser med NATO enheder og værtslandene.
Du vil som souschef i M&T-sektionen være ansvarlig for store dele af koordinationen og samarbejdet med enhederne og landene i HQ MNC NE ansvarsområder, men også over for foresatte myndighed, Joint Force Command Brunssum.
M&T sektionen ledes af en polsk oberstløjtnant og der indgår yderligere 5 majorer samt en civil LOGFAS ekspert i M&T teamet, der alle er dedikeret til M&T.

Inden for ’Movement’ er det især planlægningen, koordineringen og styringen af Reception, Staging and Onward Movement (RSOM) i fm. indkommende enheder (NRF & VJTF), der fylder mest. Mens det inden for ’Transportation’ er selve genforsyningen og transportstøtten til igangværende operationer i ansvarsområdet, der vil være din opgave, men i det daglige fylder ’Transportation’ mindre end ’Movement’.

LOGOPS i J4 divisonen er en meget homogen afdeling, hvor sektionerne arbejder tæt sammen, da de er afhængige af hinanden. Dit arbejde, har stor betydning for de andre sektioner, men i særdeleshed også for planlægningsafdelingen og ikke mindst divisionschefen og næstkommanderende i divisionen, der er den overordnede RSOM ansvarlige i hovedkvarteret.

Du vil blive uddannet og øvet i brugen af LOGFAS IT-systemerne, da du vil skulle bruge dette system til at styre, koordinere og rapportere om troppebevægelserne i tæt samarbejde med dine kollegaer og især de andre NATO-enheder i ansvarsområdet.

Du repræsenterer Hovedkvarteret i NATO indenfor M&T og RSOM konferencer og events.

Hovedkvarteret er med sin centrale placering ved Baltikum et naturligt omdrejningspunkt for mange NATO aktiviteter, og du kan derfor forvente en spændende og relevant opgaveportefølje, som vil indbefatte 6-8 ugers øvelsesaktivitet. Derudover skal du forvente at deltage i 3-4 ugers tjenesterejser i forbindelse med møder, konferencer og lignende.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende niveau 7 uddannelse.

Vi forventer, at du har operativ erfaring med logistik fra relevante stillinger og kan bringe erfaringerne i anvendelse på såvel korps som Land Component Command (LCC) niveau.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med M&T, er vidende om doktrinen og procedurer samt har kendskab til RSOM. Hvis din logistiske eller M&T erfaring er fra internationale operationer eller større øvelser i et internationalt miljø, vil det være en ekstra fordel.

Det er ønskeligt, at du har deltaget i NATOs Staff Officer Orientation Course og evt. et af NATOs Movement and Transportation kurser. Erfaring med eller viden om styringsværktøjet IT-systemet LOGFAS er ikke nødvendigt, da du vil blive ført ind i og uddannet i systemet ved HQ og på kurser i Portugal.

Vi søger en person med en god helhedsforståelse, der er god til at samarbejde på tværs af nationaliteter, som kan kommunikere tydeligt på engelsk og som kan lide at lede større projekter, da du sandsynligvis vil blive ansvarlig for flere M&T og RSOM begivenheder på Baltic Barracks.

Du er god til at skabe dig et netværk i forskellige fora, og du trives godt i et multinationalt miljø, hvor du respekterer de kulturelle forskelle.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre år med mulighed for forlængelse yderligere ét år. Stillingen besættes 1. august 2021.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for at forhandle tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Jens Sund på telefon +48 914 445 100

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders K. Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 56 98.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2021.

Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Hvis du udover denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent