Faglig koordinator på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet


Faglig koordinator på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet

Har du indgående kendskab til uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet, og vil du bidrage til udvikling og fremdrift på området i en stor organisation med mange forskellige medarbejdergrupper? Så har vi en ledig stilling som faglig koordinator i Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriet.
Om os
Med over 20.000 medarbejdere er Forsvarsministeriets koncern en stor og bredt sammensat arbejdsplads, der løser en række vigtige samfundsmæssige opgaver – ofte under stor politisk bevågenhed og interesse fra medierne.

I Forsvarsministeriets kontor for Koncernstrategisk HR betjener vi forsvarsministeren samt koncernens ledelse i forhold til HR-området. Vi har en bred kontaktflade til både øvrige kontorer i departementet, koncernens styrelser samt de faglige organisationer, og vi har et stort fokus på at opbygge gode samarbejdsrelationer i vores opgaveløsning.

I kontoret er vi en blanding af akademikere og officerer, og vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo med ambitiøse dagsordener. Arbejdet i kontoret er omskifteligt, samtidig med, at vi prioriterer, at den enkelte kan få hverdagen og privatlivet til at hænge sammen. I opgaveløsningen lægger vi vægt på kvalitet, helhedsorientering, fremsynethed og rettidighed. Vi vægter samtidig et godt samarbejdsklima og socialt sammenhold højt, og vores hverdag er kendetegnet ved en uformel omgangstone og godt humør.
Om stillingen
Der er stort politisk fokus på at sikre, at medarbejderne uddannes og kompetenceudvikles, så de rustes til et langt arbejdsliv og har mulighed for at skifte mellem ansættelse i og udenfor Forsvaret. For at sikre at overblikket på tværs af koncernen fastholdes, og at prioriterede projekter bliver ført til dørs, ansættes en faglig koordinator på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet.

Som faglig koordinator skal du koordinere og fastholde overblikket over kontorets opgaver på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet. Du skal herudover udvikle nye idéer på området og samtidig sikre en effektiv og rettidig betjening af forsvarsministeren. En væsentlig opgave består desuden i at kunne formidle de politiske intentioner til samarbejdspartnere på området, hvor særligt Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen som underliggende styrelser samt de faglige organisationer er vigtige interessenter.

En af de store opgaver på området er et større igangværende projekt om udvikling og implementering af en ny erhvervsrettet uddannelse for konstabler, ligesom lærlingeområdet har stort politisk fokus.
Om dig
Du har indgående kendskab til uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet, gerne fra et ministerium eller større offentlig institution. Vi forventer ligeledes, at du er robust, selvstændig, effektiv og driftsikker og har en god portion situationsfornemmelse. Og så har du politisk forståelse og erfaring med politiske processer.

Du er god til at tænke ud af boksen og skarp i din kommunikation. Du er helhedsorienteret, har veludviklede samarbejdsevner og er dygtig til at tilrettelægge og følge op på processer. Derudover lægger vi vægt på, at du trives i en omskiftelig hverdag uden at miste overblikket og det gode humør, og at du har en faglig, grundig og kvalitetsbaseret tilgang til opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som special- eller chefkonsulent, alt efter din erfaring og dine kvalifikationer, og du vil blive aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Hvis du er M/U331 fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef i Koncernstrategisk HR Sanne Vendeltorp-Pommer på tlf. 4185 0567 eller souschef Esben Stoustrup på tlf. 6187 1831.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665991.

Din ansøgning, CV og evt. andre relevante papirer sendes via linket til rekrutteringssystemet. Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021. Det er muligt, at vi gennemfører en skriftlig test som led i ansættelsesprocessen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

24.01.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

  • Ansøgning

    Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

  • Vurdering af din ansøgning

    Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

  • Samtaler

    Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

  • Tilbagemelding

    Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent