Kompagnibefalingsmand til Uddannelseskompagniet ved 2 MIBTN, Varde


Kompagnibefalingsmand til Uddannelseskompagniet ved 2 MIBTN, Varde

Har du naturlig autoritet og vilje til at være en rollemodel for befalingsmænd og brænder du for udvikling og uddannelse af mennesker? Kan du indgå i et Command Team, med enhedens chef og objektivt og rettidigt udfordre processer og procedurer? Så har DU dét, der skal til, for at være Kompagnibefalingsmand ved UDDKMP/2 MIBTN/EFR i Varde.
Om os
Uddannelseskompagniet (UDDKMP) er en del af 2 Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN), som er underlagt EFR (Efterretningsregimentet) i Varde.

UDDKMP uddanner både HBU og HRU. Vi forventer at skulle uddanne 105 VPL, og 30 KSE to gange om året. UDDKMP består af ca. 26 fastansatte, fordelt med 6 officerer, 18 befalingsmænd samt 2 korporaler.

UDDKMP opgave er at uddanne de bedst mulige værnepligtige og dermed skabe et solidt grundlag for at hverve de rigtige VPL både til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og til at indtræde på Grundlæggende sergentuddannelse (GSU), samt at uddanne VPL til at kunne indgå i Totalforsvaret. Derudover har vi som opgave, at gennemføre HRU for vores KSE mhp. at disse kan tilgå enheder de øvrige enheder ved EFR eller det øvrige Forsvar.

UDDKMP motto er: ”Viljen Sejrer” og det betyder for alle i KMP, at vi som soldater udviser professionalisme, har mod og vilje til fornyelse, og skaber rum for et godt sammenhold.

Vi kan tilbyde dig mulighed for en længere tjenesteperiode med stor alsidighed og gode muligheder for anvendelse og tilegnelse af en bred række kvalifikationer og kompetencer.
Om stillingen
Som Kompagnibefalingsmand er du, en del af kompagniets Command Team, og ham som dagligt rådgiver, vejleder og sparrer med kompagnichefen loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på kompagniets opgaveløsning. Du forventes at kunne bringe din solide gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet i UDDKMP til gavn for kompagniets samlede opgaveløsning.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af kompagniets fagområder. Du vil i virket, som kompagnibefalingsmand særligt skulle gøre brug af din solide erfaring til at forestå udviklingen af befalingsmandsgruppen i kompagniet og i samråd med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden tage ansvar for talentudpegning af unge Befalingsmænd.

Du skal kunne virke som vejleder og rådgiver for de yngre mellemledere i kompagniet, og særligt for UDDKMP gælder det, at kompagnibefalingsmanden i samarbejde med kompagnichefen, er ansvarlig for karriereplanlægningen, af befalingsmændenes fremtid ved regimentet. Du forventes at kunne motivere og udvikle befalingsmændene i UDDKMP i tråd med regimentets behov og Hærens befalingsmandsstrategi.

Endvidere skal du som kompagnibefalingsmand tage ansvar for og sikre, at der gennemføres en kompetent og udfordrende uddannelse af kompagniets mellemledere, med henblik på at fastholde og øge et højt fagligt niveau, kompetenceudvikling af befalingsmændene og derigennem motivere befalingsmændene til en fremtid ved Efterretningsregimentet.

Kompagnibefalingsmanden ses, som værende den primære forgangsmand for prægning af holdning, korpsånd og disciplin i kompagniets befalingsmandskorps.

Det forventes, at du som kompagnibefalingsmand objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på.

I den nye struktur er der oprettet et administrativt element ved regimentet, men der vil fortsat være nogle administrative opgaver tilbage lokalt ved kompagniet. Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med det administrative element og særligt i opstartsfasen ved HBU og start HRU være opsøgende for at få afklaret eventuelle snitflader.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring. Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede KMP enheder. Du skal kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden ved UDDKMP.

Vi forventer, at du er i besiddelse af følgende kompetencer:
- Udviser empati og forståelse for andre mennesker og at du herigennem har en lyttende og dialogbaseret tilgang til andre mennesker.
- At du brænder for udvikling og uddannelse af mennesker.
- Udviser helhedsorientering baseret på erfaring fra forskellige stillinger og gerne enheder.
- Kan selvstændigt tage et større ansvar for udviklingsaktiviteter, både indenfor egen enhed, men også på tværs af personel- og faggrupper, samt funktionsniveau.
- Kan selvstændigt planlægge og af egen drift iværksætte løsning af egne og enhedens opgaver.
- Kan selvstændigt tage initiativ til at udbygge sin viden om styring, forvaltning, føring og ledelse, for at kunne bidrage med denne faglige kontinuitet ved egen enhed.
- Kan kommunikere konstruktivt, effektivt og målrettet i såvel skrift som tale.
- Samtaleleder uddannelse

Vi ønsker, at du besidder følgende kompetencer, eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:
- Militær akademi uddannelse, ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
- Militær akademi uddannelse, ledelses modul 2, Ledelse i organisationen.
- KURS 1.1., KURS 1,2 og KURS 2.

Du skal være i god fysisk form, og have bestået din FFB i 2020.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef, kaptajn Anders Lykke Holmberg på telefon 41 38 55 10 eller mail EFR-2B-300A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 5. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, efter aftale med afgående enhed.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Efterretningsregimentet (EFR).
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere.
Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune formidler kontakt til Jobcenter og Business Esbjerg for medflyttende partner. Esbjerg formidler ligeledes kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent