Sagsbehandler til Koordinationsafdelingen i Kapacitetscenter Land/FMI


Sagsbehandler til Koordinationsafdelingen i Kapacitetscenter Land/FMI

Kapacitetscenter Land (KALA) ved Forsvarets Materieltjeneste (FMI), søger en sagsbehandler til at indgå i vores porteføljeelementet i koordinationsafdelingen (KOA).

KALA anskaffer, drifter og bortskaffer primært materiel til Hæren og de værnsfælles områder i Forsvaret.
Om os
KOA er KALA ’ledelsessekretariat’.
Vores arbejde danner grundlag for chef KALA virke i FMI direktion, men også bidrager til de mange og komplekse styringsprocesser, der er i FMI i forbindelse med at anskaffe, drifte og bortskaffe materiel.

Vi prioriter trivsel højt; også når det går stærkt.
Om stillingen
Du vil komme til at arbejde i spændende og til tider hektisk miljø, hvor du i høj grad har en vigtig aktie i styringen af KALA som en del af FMI samlede virke.

Du bliver en del af et engageret team, hvor dine hovedopgaver bliver at bidrage til vores porteføljestyring, herunder arbejde med styringsprocesser, ressourcestyring, ledelsesinformation og ikke mindst styringen af en stor projektmasse med både materiel- og driftsanskaffelser.

Du vil få stor berøring med andre dele af FMI, men også i relation til vores kunder, da KOA varetager koordination med begge dele.

Du vil få en dagligdag, hvor du også kommer i kontakt med mange forskellige fagligheder og specialer i FMI, men også får et indgående kendskab til, hvad vores kunder har i værktøjskassen.

Selv om vi ind imellem har rigtig travlt, prioriterer vi uddannelse og udvikling, så du vil også blive en del af at forbedre processer, produkter og arbejdsgange.

Vi tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling.
Om dig
Du er akademisk uddannet eller uddannet officer i forsvaret på M321-niveauet.

Dine vigtigste egenskaber er, at du er selvstændig, opsøgende og frisk på at lære nye ting.

Vi forventer, at du besidder en god portion sund fornuft, men også at du kan analysere og nedbryde komplekse problemer i dele, der er til at håndtere. Du skal interessere dig for processer og organisationsudvikling, da vi som organisation nærmest konstant er i bevægelse.

Vi lægger stor vægt på, at du kan både skabe og vedligeholde relationer.

Det er ikke et krav, men tjeneste i en stab eller erfaring fra en anden stor civil virksomhed med et stort spann of control af opgaver vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Er du civil vil du blive ansat og aflønnet efter relevant overenskomst. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef OL Henrik Janum på tlf. 728 15737, på e-mail FMI-LA-CHKOA@FIIN.DK.eller MJ Anders Bragh Andersen på tlf. 728 14752, på e-mail FMI-LA-KOA02@FIIN.DK

Hvis du vil vide mere om løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Pia Knudsen i Forsvarsministeriet Personalestyrelse på telefon 728 19144 .

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021.

Der gennemføres ansættelsessamtaler efter opslaget udløb og stillingen er til besættelse efter aftale.

Stillingen er til fasansættelse i Ballerup.

Er du interesseret i stillingen, så søg stillingen via linket, hvor ansøgning, CV og relevante bilag kan vedlægges.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

07.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent