3. Eskadre søger en kaptajnløjtnant med teknisk baggrund


3. Eskadre søger en kaptajnløjtnant med teknisk baggrund, overblik, interesse og højt aktivitetsniveau, til at bidrage til at holde eskadrens enheder i velfungerende operativ stand.

Dette er muligheden for at tage ansvaret for den tekniske sagsbehandling i forhold til 3. Eskadres nuværende og kommende enheder. Du kommer til at virke i en stilling, hvor du dagligt har ansvaret for og fokus på materieltilstanden af de enheder du er teknisk sagsbehandler for. Du kommer til at indgå i et team i Eskadrens tekniske koordinationssektion, der har fingeren på pulsen, når det gælder opgaveløsningen, hvor du har indflydelse og medbestemmelse på, hvordan enheder og besætninger fungerer bedst muligt.
Om os
Teknisk Koordinationssektion i 3. Eskadre, består af 5 medarbejdere, hvor samarbejde, vidensdeling og koordinering internt samt eksternt til andre sektioner og divisioner er nogle af grundpillerne for virket i Eskadren.

Derudover varetager sektionen, som en stor del af opgaveporteføljen, fagområderne materiel, beredskab og forsyningsforvaltning.
Om stillingen
Dine opgaver bliver primært indenfor teknisk sagsbehandling for 3. Eskadres division 31 enheder.

Desuden forefaldende sagsbehandling i sektionen og for Eskadren generelt. Endvidere evt. at indgå i tørnen som vagthavende officer på tilkald ved den af 3. Eskadres to Flådestationer, hvor du har fast tjenestested eller bopæl.

Prøvesejladser efter større vedligehold samt trænings- og uddannelsessejladser vil kunne forekomme.

I dit daglige virke har du en bred kontaktflade mod Eskadrens ressourcer i de sejlende enheder, Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse samt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Der vil lejlighedsvis også være kontakt med eksterne underleverandører i forbindelse med projektopgaver.

Der er stor mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor skriftlige produkter og kommunikation i stillingen – både i forhold til opgaverne som sagsbehandler samt virket i samspil med forskellige funktionsgrupper internt og eksternt i Eskadren.

Du vil i jobbet skulle forvente rejseaktivitet.

Stillingen placeres i Frederikshavn eller Korsør, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til din bopæl og faste tjenestested.
Om dig
Du er teknisk uddannet officer med stor interesse i, hvordan Søværnet holdes flydende og sejlende.

Der er brug for, at du kan arbejde dig ind i til tider komplekse opgaver, og at du kan nedbryde dem og omsætte dem fra forslag til løsninger, som også andre kan forstå og arbejde videre med.

Du er ikke en ensom ulv, men har fokus på at interagere med kollegaer på tværs af hele organisationen for at skabe de bedste resultater.

Du kan sætte dig ind i og forstå tekniske problemstillinger og kan aktivt og selvstændigt indsamle de res-sourcer, der er nødvendige til løsningen af dine opgaver.

Du er struktureret, du fastholder målet i dine opgaver, og du kan konstruktivt formulere og kommunikere dine krav og forventninger til alle parter i dine sagsområder.

Hvilke opgaver der bliver en del af din portefølje tilpasses din erfaring og kompetencer, hvor der vil ske en udvikling i takt med at dine kompetencer forøges og styrkes. Både i relation til opgaven og ikke mindst i relation til kompetenceudvikling, hvor dine ønsker afstemmes med de behov eskadren har.

Vi forventer, at du tager aktivt del i den organisation, som du bliver en del af – såvel fagligt, kollegialt som socialt, og har lyst til at indgå i en erfaren gruppe med mange forskellige kompetencer og interesser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Korsør eller Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Nicoline Ploug, 3E-ST-CHTEK, telefon 72 85 50 30.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, PL Jesper Tang Sørensen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 01. februar 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 6.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. februar 2021, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.02.2021

Indrykningsdato

07.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent