Kaptajn eller kaptajnløjtnant til Forsvarskommandoens Økonomidivision


Officer til spændende stilling i Forsvarskommandoens Økonomidivision

Vil du være med til at styre Forsvarets økonomi i en spændende og alsidig hverdag, hvor du får en solid forståelse og indsigt i Forsvarets samlede styring?

Så har vi en ledig stilling i Koordinations- og styringselementet i Forsvarskommandoens Økonomidivision. I den ledige stilling får du et unikt indblik i styring og økonomistyring af Forsvaret og på tværs af ministerområdet. Samtidig vil du med din militære baggrund være en vigtig spiller, når vi udarbejder sagsoplæg og notater i tæt samarbejde med UP-staben og øvrige NIV II stabe og myndigheder. Du vil opleve en dynamisk organisation, hvor talent og initiativ giver indflydelse og mulighed for at påvirke arbejdsopgaver.

Om os
Koordinations- og styringselementet har en stor aktie i Forsvarskommandoens økonomistyring. For at løse vores opgaver arbejder vi derfor tæt sammen med den militærfaglige søjle i Forsvarskommandoen samt centrale kontorer i Forsvarsministeriets Departement, og det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste på styringsniveau II eller I. Vi sætter en ære i at levere gennemarbejdede bidrag til Forsvarets ledelse og vores finansdirektør, hvorfor vi lægger stor vægt på faglighed og stærke analytiske evner.

Koordinations- og styringselementet er et ungt, tværfagligt og dynamisk team, hvor vi er fælles om at levere høj faglig kvalitet til rette tid. Med afsæt i vores fælles værdier om trivsel, faglighed og professionalisme, vil du opleve en hverdag, hvor der frihed under ansvar, fleksible arbejdertider samt mulighed for hjemmearbejde. Som officer i Koordinations- og styringselementet vil du samtidig bidrage med din viden om Forsvaret, herunder både opgaver, organisation og kultur.
Om stillingen
Dine fremtidige opgaver vil bl.a. være indenfor:
• Koordinering og kvalitetssikring af den månedlige ledelsesinformation, hvor der følges op på økonomi og opgaveløsning.
• Forsvarsministeriets Prioriteringsoplæg, sagsbehandling i tæt samarbejde med UP-staben med henblik på udarbejdelse af forsvarschefens input til den koncernfælles prioriteringsproces.
• Forsvarskommandoens budgetproces, herunder udarbejdelse og konsolidering af materiale til brug for forsvarschefens drøftelser på de løbende økonomistyringsmøder.
• Udarbejdelse af beregninger, herunder sagsoplæg og notat i relation til forligsarbejde og budgetanalyse.
• Input til finanslov, aktstykker samt øvrige ad hoc opgaver fra både Forsvarsministeriets Departement og øvrige staben i Forsvarsstaben.
Om dig
Vi søger en kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) der:
• Har stærke samarbejdsevner og udpræget helhedssyn- og forståelse.
• Navigerer mellem de forskellige styringsniveauer i Forsvarskommandoen og kan bidrage med en solid forståelse for Forsvarets operative vilkår.
• Har gode skriftlige evner og erfaring med udarbejdelse af beslutningsoplæg, notater og lignende.
• Kan overskue, forstå og operationalisere økonomiske data og efterfølgende kommunikere konklusionerne kort og præcist på skrift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnant. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller konsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit daglige tjenestested er Flyvestation Karup

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Koordinations- og Styringssektionen Mikkel Skov Jensen på tlf. 2527 4425.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Anders Nygaard på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 21. januar 2021
Samtaler forventes afholdt i uge 4.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. marts 2021 eller snarest derefter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.01.2021

Indrykningsdato

07.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent