Uddannelsesofficer ved Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland, Hjemmeværnsskolen, Skive kaserne


Uddannelsesofficer ved Uddannelsescenter, Hjemmeværnsskolen

Hvis du brænder for uddannelse af frivillige i Hjemmeværnet, og har en høj grad af engagement og selvstændighed omkring løsning af opgaver, så er du måske den medarbejder vi står og mangler i Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland (UDCNM) i Skive.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution, hvor vi udvikler uddannelser og uddanner Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Skolen er et helt særligt sted, da vi har et tæt samarbejde med de frivillige undervisere og kursister, hvor lysten, og ikke pligten, er vores drivkraft. Det sætter selvfølgelig krav til vores medarbejdere og samarbejde, som er baseret på anerkendende ledelse. Skolen har ca. 70 ansatte, hvoraf ca. halvdelen arbejder i Nymindegablejren. De øvrige er ansat ved Marinehjemmeværns-sektionen på Slipshavn eller ved et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret på Skive kaserne, Søgaardlejren og Vordingborg kaserne.

UDCNM består af 7 militære fuldtidsansatte, hvor omgangstonen er uformel og afslappet. Kulturen bygger på tillid, samarbejde, fleksibilitet, teamwork samt kollegial støtte og sparring mellem medarbejderne.
Om stillingen
Stillingen er en værnsfælles lederstilling (M312), og din opgave består primært af tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser af frivillige hjemmeværnssoldater. Vægten vil ligge inden for ledelse og pædagogik, hvor du vil være UDCNM førende ressource på området.

UDCNM gennemfører mange forskellige uddannelser for hjemmeværnets frivillige, herunder Hjemmeværnets Grunduddannelse, funktionsuddannelser, og uddannelse af hjemmeværnets bevogtnings-, infanteri- og motoriserede overvågnings¬gruppeførere. Kurserne afholdes over hele landet, primært i Skive, Nymindegab og i Jægerspris. UDCNM deltager tillige i Hjemmeværnsskolens kursusvirke i udlandet.

Du skal forvente følgende opgaver og sagsbehandling inden for dele af følgende uddannelser:
- Ledelsesuddannelser for frivillige befalingsmænd som primær opgave
- Befalingsmandsuddannelser på GF-niveau som sekundær opgave.
- Virker som kursusansvarlig, kursusleder og lærer ved at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser og læringsforløb indenfor tildelte sagsområder/kurser.
- Deltager i rekruttering, støtte og udvikling af frivillige IN/HJ i forbindelse med gennemførelse af kurser og læringsforløb.
- Deltager i Hjemmeværnsskolens internationale uddannelsesprogram i ind- og udlandet, hvor undervisningen foregår på engelsk
- Medvirker i uddannelsesudvikling af Hjemmeværnets uddannelser i samarbejde med Studie- og udviklingssektionen ved Hjemmeværnsskolen.

Tjenestetid er normalt kl. 08.00-15.30, men tilrettelæggelsen af tjenestetiden er meget fleksibel og du har selv en stor indflydelse herpå. Du skal dog påregne perioder med en del aften- og weekend-arbejde, ligesom en del arbejde i traditionelle ferieperioder vil forekomme.
Om dig
Du er premierløjtnant med erfaring som delingsfører eller næstkommanderende underafdeling.

Du er god til at kommunikere på skrift og i tale, og er typen som ser muligheder i stedet for begrænsninger.
Det er vigtigt, at du er i besiddelse af en stor faglighed i din opgaveløsning, og at du både kan arbejde selvstændigt, og som en del af et team. Du udstråler entusiasme og har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer og du kan lide orden og præcision.

Som soldat og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse, og finder det naturligt at følge udviklingen inden for ledelse, didaktik og pædagogik.

Desuden har du gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du kan indgå i samspil med UDCNM øvrige kursusansvarlige, kursusledere, frivillige faglærere og instruktører. Du er god til at planlægge og kan håndtere ”frihed under ansvar”, da du selvstændigt står for kursus tilrettelæggelse og gennemførelse på vore kurser. Du har nemt ved at samarbejde på tværs af en frivillig organisation og med mennesker med forskellige baggrunde. Det er ønskeligt, at du har kendskab til Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

For den rette kandidat, evt. fra et andet værn - vil en aftale om eventuelt videre- og efteruddannelse uddannelse være en mulighed.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Skive.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland, MJ Erik Frødstrup på telefon 5115 8678.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er den 3. februar 2021, og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.
Ansættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.
Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.
Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

03.02.2021

Indrykningsdato

06.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent