MH-60R Seahawk Driftsplanlægger ved Planlægningselementet ved Vedligeholdelsesområde Karup, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


MH-60R Seahawk Driftsplanlægger ved Planlægningselementet ved Vedligeholdelsesområde Karup, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Er du Sergent og brænder for opgaver som koordinering og planlægning. Er du samtidig også passioneret overfor Flyvevåbnet og Flyvevåbnets operative opgaveløsninger?
Så skal du læse videre, da denne nyoprettede stilling som Driftsplanlægger vil være lige noget for dig!
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en nyoprettet niveau II myndighed, der samlet set er ansvarlig for vedligeholdelsen af alle Forsvarets operative helikoptere og træningsfly, både for værkstedsniveau I og værkstedsniveau II. Vi er geografisk placeret på Flyvestation Karup, Flyvestation Aalborg og i Aarhus.

I Vedligeholdelsestjenesten er der etableret en Planlægning- og Kapacitetsdivision samt en Vedligeholdelsesdivision. Under Vedligeholdelsesdivisionen er der etableret tre vedligeholdelsesafdelinger opdelt i LAND, MARTIM og LUFT – i Karup vi er alle placeret indenfor LUFT området.
Om stillingen
Planlægningselementet leder den overordnede koordinering af Vedligeholdelsesområde Karups samlede opgaveløsning, og er herunder ansvarlig for koordinering og planlægning samt gennemførsel for enhedens samlede opgaveportefølje, omhandlende; flyvetimeproduktion for alle Forsvarets operative helikoptere og træningsfly, udvikling og uddannelse af flymekanikere til strukturen, samt specialer som våben, nødudstyr og køretøjer til understøttelse af enhedens opgaveløsning samt forward fleet management på alle kapaciteter.

Stillingen som Driftsplanlægger bliver en af de helt afgørende hjørnesten, placeret i hjertet af enheden og skræddersyet til at løse vedligeholdelsesopgaver bredt, målrettet den tekniske interesserede, i et operativt miljø. Stillingen er særdeles vigtig, idet grundforudsætningen for løsning af enhedens stillede opgaver, leveres gennem vores planlægningselement, med involvering af ressourcer indenfor EH101 Flight, AS550 Flight, MH-60R Flight, T-17 Flight og SUPPORT Flight.

Stillingen omfatter bl.a. planlægning og koordination indenfor afdelingens ansvarsområde, særligt med fokus på flyvetimeproduktion, planlægning af enhedens samlede ressourceanvendelse og koordination af større projekter, i direkte forlængelse af, eller i sammenhæng med, operative deployeringer, operative efterspørgsler, modifikationsopgaver på flystel og generel tilpasning og udvikling af enheden.
Om dig
Vi forestiller os at du er sergent, eller konstabel med udviklingspotentiale, der har hjertet på det rette sted og som lever passioneret for Flyvevåbnet og Flyvevåbnets operative opgaveløsning, og som ved at det er dygtige medarbejdere der leverer grundforudsætningen for den operative opgaveløsning.

Vi ønsker at du er ansvarsfuld overfor opgaven, kollegaer og dig selv, og at du udviser helhedsforståelse i spændingsfeltet mellem produktion og operation.

Du vil komme i berøring med, og få ansvar for både kort og langsigtet planlægning, under hensyntagen til enhedens samlede opgaveløsning og rådige personelressource. Du vil særligt beskæftige dig med flyvetimeproduktion, herunder sikre at aktiviteter håndteres rettidigt, eftersynsplanlægning og at gennemførsel leveres gennem forudseenhed og akkuratesse.

Stillingen omfatter forståelse for regulative krav, fx indenfor EMAR/EASA, hvorfor det forventes at du evner at sætte dig nysgerrigt ind i stoffet, og på systematisk vis evner at indgå i dialog med underlagt personel, såvel som kolleger, for i fællesskab at finde løsninger indenfor regelsættet.

Vi ser gerne at du har en solid teknisk baggrund, som er underbygget med et flyteknisk COR/MAML, gerne med eftersyns- og vedligeholdelseserfaring på MH-60R Seahawk eller anden helikoptertype. Har du ikke det, skal du lægge vægt på dine kompetencer og din forståelse af komplicerede problemstillinger indenfor det teknisk- og ledelsesfaglige problemfelt.

Drift koordination i et skarpt flyoperativt miljø, hvor kunden er redningsberedskab, særlig støtte til politiet, og nationale opgaver i Rigsfællesskabets mest nordlige egne, stiller krav til en person der er systematisk og som har forståelse for helheden, og det må derfor påregnes, at der periodevis er en høj belastning på enkeltkapaciteter fx i eftersynspeak perioder, op mod eller under udsendelse af kapaciteten i et skarpt miljø, nationalt eller internationalt.

Man siger at Flexibility is the Key to Air Power, og det gælder især i spændingsfeltet mellem operationer og produktion. Vi søger derfor en person der har viljen til at ville, og som ved, at det kræver kompromis og samarbejde, for at enheden i sidste ende leverer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Leder af Planlægningselementet for Værkstedsområde Karup, chefsergent Viggo Brøgger på telefon 72 84 24 03.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 28. januar 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter fristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til
Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

28.01.2021

Indrykningsdato

06.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent