Våbenspecialist søges til Kapacitetscenter Kampfly ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup.


Våbenspecialist søges til Kapacitetscenter Kampfly ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup.

Brænder du for våbenteknologi og har en lille flyver i maven? Kan du lide at have en travl og varieret hverdag, fyldt med spændende oplevelser? Så søger vi netop dig, som har mod på at varetage våben- og ammunitionsopgaver for F-16 og F-35 kampfly.
Om os
I KALU er vi systemansvarlige for materielsystemer til luftmilitære operationer. Vi skaffer, forsyner, vedligeholder og bortskaffer materiel. Vi er også systemansvarlige for materielkapaciteterne i drift.
I Forretningsområde FLY er vi ca. 50 kolleger, som har det overordnede ansvar for at drive og udvikle forsvarets fastvingede fly. Vi samarbejder i et internationalt miljø med flyproducenterne, industrien og andre nationer for at opnå de bedst mulige betingelser for driften af den enkelte flytype og våbensystem. Som den øverste tekniske myndighed i forsvaret har vi systemansvaret for flytyperne samt relaterede våben og ammunition, og har således ansvaret for vedligeholdelseskonceptet samt medvirker ved udarbejdelsen af strategien for videreudvikling af flytypen eller våbensystemet. Vi er en bredt sammensat sektion og består af specialister, herunder ingeniører og militære medarbejdere.

Hos kapacitetscenter F-16 er vi et team på 16 medarbejdere i Ballerup, der primært arbejder med udvikling, drift og logistik af F-16 flyet samt relaterede systemer, men også med F-35, som er på vej ind. Hertil kommer 2 militære medarbejdere, der er stationeret i USA til varetagelse af danske interesser i flyets programudvikling og vedligeholdelse.
Om stillingen
Som vores nye kollega bliver dine arbejdsopgaver indenfor våbenområdet, at varetage teknisk og administrativ sagsbehandling, blandt andet løsning af logistiske og materieltekniske problemstillinger på et højt fagligt niveau. Du vil blive en del af våbengruppen, som løser alle våbenrelaterede opgaver som fx missiler, bomber og kanonsystem, katapultsæde samt pyroteknik, testudstyr og pylons til forsvarets fly. Det er specifikt specialerne 20mm kanon og -ammunition samt pyroteknik, der skal dækkes, men en omfordeling af øvrige opgaver alt efter evt. særlige kompetencer kan forekomme.
Du skal varetage specifikke opgaver i relation til logistik, drift og vedligeholdelse af våbensystemer samt relaterede undersystemer.
Du kommer til at arbejde med våbensystemer til alle Forsvarets fly, herunder klargøring, indfasning og drift af F-35 samt drift og udfasning af F-16 kampflyenes våbensystemer. Derudover kommer du løbende til at støtte forskellige områder og projekter indenfor F-16 sektionens opgaveportefølje samt til at udarbejde notater og redegørelser. Yderligere skal du udarbejde og vedligeholde den nødvendige dokumentation, der danner grundlaget for vedligeholdelsesarbejdet og dermed også materielsikkerheden.

Vi kan tilbyde dig et spændende, uformelt og fagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde. Du vil selvfølgelig blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.

Basen for Forsvarets kampfly er beliggende i Skrydstrup. Vedligeholdelsen af Forsvarets fly og tilhørende undersystemer udføres forskellige steder i Danmark og i udlandet, og der vil derfor være rejseaktivitet forbundet med stillingen.
Om dig
Du har en grundlæggende teknisk baggrund og har en naturlig interesse for militærflyvning samt våbensystemer til fly, og meget gerne en våbenteknisk baggrund.
Du har administrativ erfaring – gerne med brug af SAP/R3. Herudover har du flair for IT-systemer, herunder MS Office.
Det er afgørende, at du arbejder ansvarligt, er selvdreven og initiativrig samt har gode analytiske evner. I en travl hverdag kan du bevare overblikket og arbejde selvstændigt og struktureret med komplekse problemstillinger.
Du er god til at kommunikere og evner at formulere dig forståeligt på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk.
Du er en proaktiv og positivt engageret medspiller, som med fleksibilitet og åbenhed løser opgaver selvstændigt såvel som i grupper.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Pedersen på telefon 22 42 01 54.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari på telefon 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021 med forventet tiltrædelse snarest muligt.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen bedes du vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vær venligst opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

06.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent