Eskadresanitetsbefalingsmand til 2. Eskadre stab


Eskadresanitetsbefalingsmand til 2. Eskadre stab

Er du den der kan forene fastholdelse og udvikling af kompetencer på det sanitetsfaglige område for 2. Eskadres underlagte enheder?
Er du selvstændig og handlekraftig? Motiveres du af et dynamisk arbejdsmiljø med afvekslende operative udfordringer – så har vi brug for dig!

Om os
Staben i 2. Eskadre består af ca. 20 medarbejdere. Størstedelen er placeret i Korsør, og de resterende ved et mindre stabselement i Frederikshavn.

Teknisk afdeling som er én af stabens tre afdelinger består af fem medarbejdere. Vi fokuserer på at give underlagte myndigheder den bedst mulige støtte inden for områderne: teknik, logistik, forsyning og arbejdsmiljø og vil ved din tilgang også kunne assistere inden for sanitetsområdet.

Om stillingen
Eskadresanitetsbefalingsmanden er det koordinerende led mellem Forsvarets øvrige kommandoer og styrelser på det sanitetsfaglige område, samt direkte sagsbehandler i forhold til 2. Eskadres underlagte myndigheder. I koordinationen ligger proces og ressourceoptimering, således at enhederne prioriteres korrekt, og i forhold til opgaven har det bedst mulige grundlag for træning og indsættelse.

Eskadresanitetsbefalingsmanden samarbejder med store dele af Forsvarets øvrige myndigheder, således at alle sanitetsfaglige opgaver løses med øje for 2. Eskadres operative virke.

Eskadresanitetsbefalingsmanden vurderer, udfærdiger og revurderer løbende bestemmelsesgrundlaget for sanitetsområdet ved 2. Eskadre og underlagte myndigheder. En væsentlig del af jobbet er at deltage i udvalg og arbejdsgrupper for udvikling og ensretning af sanitetsområdet, hvad angår materiel, uddannelse og træning.

For at tilsikre, at bestemmelsesgrundlaget efterleves efter hensigten, deltager Eskadresanitetsbefalingsmanden jævnligt som searider i forbindelse med Danish Safety And Readiness Checks (DANSARC). Eskadresanitetsbefalingsmanden støtter således med råd og vejledning, samt foretager kontrolbesøg ved 2. Eskadre enheder, når der er behov. Derfor må der påregnes et mindre antal rejsedage om året.

Indeholdt i sanitetsområdet varetages tillige tilsyn med de hygiejniske forhold ombord på enhederne. Sanitetsbefalingsmanden er tillige eskadrens sagsbehandler på det idrætsfaglige område.

En anden væsentlig del af Eskadresanitetsbefalingsmandens arbejdsområde er at fungere som eskadrens arbejdsmiljøkoordinator.

Her er de primære opgaver:
- At koordinere opgaver på tværs af 2 Eskadres arbejdsmiljøgrupper, udarbejde oplæg til drøftelse i 2. Eskadres hovedmiljøudvalg og viderebehandle beslutninger taget heri.
- Forestå tilsynsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet hos underlagte myndigheder.
- Overvåge eskadrens anmeldelser og forebyggelse af arbejdsulykker, herunder tovholder for gennemførelse og udarbejdelse af handlingsplaner.
- Ajourføre og vedligeholde data i Safety-net.
- Igangsætte lokale aktiviteter og tiltag til udvikling af arbejdsmiljøet, herunder et fokus på trivsel.

Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, samt har en sanitets- eller medic-uddannelse. Det er en fordel, hvis du har erfaringer i forhold til sanitetstjeneste for sejlende enheder.

Du forventes at have erfaring fra tjeneste i relation til anvendelse af DeMars MM, da stillingen indeholder koordinering af enhedernes A-lager og H-lager på sanitetsområdet.

Du kan indgå i et teknisk fagligt team, hvor du som sanitets- og arbejdsmiljøkyndig sagsbehandler, med gode evner for planlægning og styring, er den drivende kraft for, at afdelingens overordnede sanitets- og arbejdsmiljømæssige opgaver fuldføres, hvorfor solide analytiske egenskaber er en forudsætning.

Du er selvstændig og handlekraftig, og kan træffe effektive og nødvendige beslutninger i en dagligdag, hvor to dage sjældent er ens, og opgaverne spænder fra planlagte med lang tidshorisont til ad-hoc opgaver med kort frist. Du skal tillige kunne indgå i tværfaglige projekter, hvor din sagsbehandling forventes at være af høj kvalitet – herunder at du kommunikerer klart og tydeligt, såvel i tale som på skrift.

Du har en struktureret tilgang til opgaveløsningen baseret på et helhedssyn, hvor du ser muligheder fremfor begrænsninger.

Helbredskrav:
- Godkendt og tastet ”helbreds- og tandundersøgelse”
- Godkendt og tastet ”Forsvarets Fysiske Basiskrav”
- Grundvaccination

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her
(link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Lars Lintrup Bach, 2E-ST-TEK101@mil.dk, telefon 3038 0730.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. februar 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 6.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.02.2021

Indrykningsdato

06.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent