Forsyningshjælper til Konstruktionskompagniet


Forsyningshjælper til Konstruktionskompagniet

Vil du være med til at sikre de bedst mulige forhold for vores styrkebidrag rundt omkring i
verden? Er du omstillingsparat og fleksibel samtidig med at du er en holdspiller?
Kan du sige ja til ovenstående, er stillingen som forsyningshjælper i Konstruktionskompagniet muligvis noget for dig.
Om os
Konstruktionskompagniet (KONSTKMP) er et specialistkompagni og en del af Ingeniørregimentet. Vi
består af 152 medarbejdere fordelt i 5 delinger.
Kompagniet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har personale fra både
Flyvevåbnet og Hæren.
Konstruktionskompagniet er en del af 3 CBRN- og KONST-bataljon, hvis motto beskriver hverdagen
meget godt:
Everything – Everytime – Everywhere
Alting – Altid – Alle steder
Delingerne i kompagniet består af en kommandodeling, to maskindelinger, en konstruktionsdeling, en
lejrdeling og en infrastruktursektion.
Vores primære opgave består i, at støtte Forsvarets enheder i opbygning og vedligeholdelse af lejre.
Derudover løser vi alle tænkelige opgaver, både nationalt og internationalt. For tiden udsender vi
camp-bidrag til Mali, men har også årligt medarbejdere på Grønland i en kortere periode for at
vedligeholde Forsvarets faciliteter.
Kompagniet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau med til tider mange rejsedage. Derudover er kompetenceudvikling en naturlig del af hverdagen.
Om stillingen
Som forsyningshjælper i Konstruktionskompagniet, er du med til at skabe forudsætningen for at kompagniet kan løse sine opgaver i ind- og udland.
De fleste opgaver løses fra kontoret i Skive, men der vil i perioder også være opgaveløsning i ind- og udland når kompagniet rykker ud til opgaveløsning.
De primære opgaver er naturligvis rettet mod forsyningstjenesten, men afhængigt af tid og interesse, vil der også være mulighed og/eller behov for at deltage i kompagniets øvrige opgaver.
Om dig
Det er vigtigt at du interesserer dig for forsyningstjenesten. Har du tidligere erfaring er det naturligvis en fordel, hvis ikke vil vi skræddersy et uddannelsesforløb i samarbejde med dig.

Du skal kunne løse opgaver selvstændigt og tage initiativ til løsning af opgaver, der ligger indenfor dit ansvarsområde. Derudover er det vigtigt du er fleksibel og omstillingsparat, da mange af kompagniets opgaver kommer med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef Kim Kenneth Jakobsen IGR-3B-300A@MIL.DK eller på telefon 40 42 52 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. februar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse 1. Marts 2021 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentetshovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet. Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.02.2021

Indrykningsdato

05.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent