Udstationering: Sektionschef til PLANS/NCIA, Mons i Belgien


Udstationering: Sektionschef til PLANS/NCIA, Mons i Belgien

Er du interesseret i en udfordrende chefstilling på strategisk niveau, så er der her en spændende stilling ved NCIA, hvor du bliver ansvarlig for planlægningen og koordinationen af Directorate of Service Operations (DSO) støtte til NATO aktiviteter og hovedkvarterer.
Om os
NATO Communication and Information Agency (NCIA) blev oprettet den 1. juli 2012 som en organisatorisk sammenlægning af de agenturer, der beskæftigede sig med C4ISR. NCIA har siden sammenlægningen løbende udviklet forretningen og fremstår i dag samarbejdet, men med fortsatte organisatoriske og processuelle udfordringer.

NCIA består af ca. 1900 civile og 1000 militære stillinger, hvoraf DSO har de ca. 1100 fordelt på en stab, et operationscenter, CIS Support & Sustainment Cell, en operations- og øvelsesafdeling og 15 CIS Support Units.

NCIA er i praksis en forsknings-, indkøbs- og serviceorganisation for NATO og nationerne, der er ansvarlig for al C4ISR støtte til NATO myndigheder baseret på en forretningsmodel, hvor kunden betaler for de enkelte ydelser. NCIA optager samlet ca. 45% af NATO’s årlige budget.

DSO er ansvarlig for planlægning, installation, drift og vedligeholdelse af CIS services i NATO samlede ansvarsområde, inklusiv de statiske hovedkvarterer, operationer, missioner og øvelser. Yderligere information om NCIA kan findes på www.ncia.nato.int

Stillingen er placeret i Mons, og nationalt refereres til den Nationale Militære Repræsentant (NMR) ved SHAPE.
Om stillingen
Sektionschefen for planlægningsafdelingen ved DSO har ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af nye aktiviteter og initiativer i DSO i koordination med den øvrige del af organisationen, herunder ACO, ACT og missionerne.

Du vil som chef have DSO fulde autoritet og agerer direkte på hans vegne, hvorfor det er kritisk at du er i stand til at vedligeholde et stort netværk i alle dele af organisationen. Det er derfor væsentligt med solide samarbejdsevner og gennemslagskraft.

Danmarks sektionschefstilling er, i sin nuværende form, reelt en nyetableret centralt placeret chefstilling i NCIA, hvor opgaverne er ledelsestunge med krav om betydelig teknisk indsigt. Opgaverne løses i et internationalt miljø og i samarbejde med både civile og militære medarbejdere, samt eksterne partnere.

Fagligt giver opgaverne et indgående kendskab til NATO C4ISR, samt til de udfordringer, der naturligt er del af hverdagen i et internationalt miljø.

Som chef for planlægningssektionen leder du de nye projekter der skal omsættes til Service Operations og dermed effektuering for de operative enheder under såvel DSO som NATO, og vil derfor ofte deltage og lede koordinering og forhandlinger med strategiske kommandoer, styrkestrukturen og til tider NATO nationerne.

For nærværende og i de kommende år, vil du skulle varetage planlægning af POLARIS projektet; den største CIS omlægning i NATO nogensinde, oprettelse af et nyt Enterprise Operationscenter.
Aktuelt vil du skulle varetage planlægning af POLARIS projektet; den største CIS omlægning af NATO nogensinde, oprettelse af et nyt Enterprise Operationscenter, DSO tilpasning til NATO Command Structure Adaptation og udvikle operational level agreements til effektuering af NCIAs valgte Enterprise Service Delivery Model som en del af forretningsmodellen.

Planlægningssektionen består en major/orlogskaptajn og en civil akademiker, men udvides forventeligt over de kommende år. Derudover vil du dagligt have ansvar for at lede planlægningsprocesserne i en række sammensatte teams på tværs af organisationen samt gennemføre orienteringer og forberede beslutningsoplæg til chefniveauet.

Du kan – efter national godkendelse – som en del af stillingen blive videreudsendt til NATO missioner eller skulle deltage på tjenesterejser i relation NCIA aktiviteter.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere eller lignende på masterniveau. Det er væsentligt at du har CIS baggrund og det er en fordel, hvis du har en solid operativ profil.
Vi forventer, at du har en relevant erfaring med C4ISR løsninger, herunder omsætning af operative behov til informationsteknologiske løsninger. Det er en fordel at du har arbejdet med NATO C4ISR tidligere – enten nationalt eller internationalt.

Du har som minimum gennemført PRINCE2 foundation og har et solidt kendskab til ITIL modellen. Det er en fordel at du har erfaring med projektledelse i rammen af PRINCE2 og ITIL. Erfaring med eller kendskab til Programme Management / Risk Management er ligeledes en fordel.

Du har erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav. Det er en fordel, at du har kendskab til NATO beslutningsprocesser, NATO planlægning, økonomiske modeller (funding) med mere.
Som person er du strategisk tænkende med en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenstemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Under din udstationering tillægges du midlertidig grad som oberstløjtnant/kommandørkaptajn. Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg, og din evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få ægtefællepension.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer. Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Morten Danielsson på tlf.: +32 6544 3900 eller den nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Brian Krarup Weber på tlf.: +32 468 36 51 03.
Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent, kaptajn Palle Hvirvelkær på tlf.: 7281 9680, ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt efter den 13. september 2021

Ansøgningsfristen er den 7. februar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 6 alternativt 7.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.02.2021

Indrykningsdato

04.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent