Medarbejder med svendebrev inden for metalfagene til Fremdrivningsværksted Frederikshavn


Medarbejder med svendebrev inden for metalfagene til Fremdrivningsværksted Frederikshavn

Fremdrivningsværksted Frederikshavn søger engageret maskingast / motor- og gearmand, med svendebrev inden for metalfagene. Stillingen kan bestrides af en civil ligeledes med svendebrev inden for metalfagene.
Om os
Stillingen er i Frederikshavn, men organisatorisk forankret under Vedligeholdelsesområde Korsør, der er placeret på Flådestation Korsør. Der er 4 underlagte værksteder med underlagte satellitværksteder i Frederikhavn samt et Drifts- og Støtteelement.

Vedligeholdelsesområde Korsør er ISO certificeret på både kvalitets- og arbejdsmiljøområdet og arbejder derudover ud fra LEAN principperne.

Fremdrivningsværkstedet består af et værksted i Korsør og med et satellitværksted i Frederikshavn. Opgaverne består primært af reparation, vedligeholdelse og eftersyn af hoved- og hjælpemotorer, gear, propeller, styrings- og overvågningssystemer (Lyngsø og Rockwell).

Som medarbejder ved os, vil du få en travl og udfordrende hverdag, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen. Der må forventes en rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver, lige meget hvor i verden enhederne befinder sig, ligesom Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er forpligtet til at stille maskingaster til FRONTEX i 2020 og 2021.
Opgaverne er prioriterede efter Forsvarets operative behov, hvorfor omstillingsparathed indenfor opgaveløsningen fordres.

Vi kan tilbyde godt løsningsorienteret arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt på, at du tilfører en positiv energi, bidrager med godt humør og optræder som en god kollega. På arbejdspladsen praktiserer vi en høj grad af frihed under ansvar, hvilket vi forventer, at du vil honorere.

Som en del af tjenesten hos os, vil du, som konstabel, skulle vedligeholde dine militære færdigheder.

Værkstedet vil i nærmeste fremtid blive omfattet af ISO certificering både inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljøområdet.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være reparation, fejlfinding, vedligeholdelse og eftersyn af de materielsystemer, som værkstedet servicerer inden for motorer, gear, propeller og styrings- og overvågningssystemer.

Femdrivningsværkstedet er omfattet af en vagtordning, så der kan på sigt blive tale om at indgå i vagten, ligesom det må påregnes at deltage i rejsearbejde samt FRONTEX bidraget.
Om dig
Vi forestiller os, at du er konstabel eller civil med svendebrev indenfor metalfagene som f.eks. industritekniker, auto- , lastvognsmekaniker, skibsmontør eller lignende. Du har kendskab til motorer, gear og styrings- og overvågningssystemer. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som maskingast i søværnets sejlende enheder.

Hvis du som civil ønsker en militær karriere, vil det også være muligt. Du vil dog først skulle igennem en afprøvning i Jonstrup, der består af en fysisk basistest (løb og øvelser), lægeundersøgelse og psykologsamtale inden tilbud om ansættelse i Forsvaret. Dernæst forpligter du dig til at gennemføre Søværnets Basisuddannelsen, hvis du ikke allerede har gennemført din værnepligt.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Der vil være rejseaktivitet forbundet med stillingen, hvorfor kørekort til kat. B er et krav til stillingen.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er 25.569,50 kr. pr. måned. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som militær, ansættes du som marinekonstabel på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Afhængig af din erfaring og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder SSG Jens Godsk på telefon 7285 6171.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81. for de civile, og HR-konsulent Birgit Dyrholm på tlf. 72 81 for de militærer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2021.

Du bedes i din ansøgning gøre opmærksom på, om du søger militær eller civil ansættelse.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks
Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

21.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent