Leder af CIMIC sektionen ved stab Multinational Division North


Leder af CIMIC sektionen ved stab Multinational Division North

Vil du anvende dine militære kvalifikationer i et ”skarpt” miljø?
Her får du mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor taktik i en stab, som planlægger og udfører operationer på daglig basis.
I stillingen skal du forstå de taktiske opgaver, for at udlede hvordan de operative behov bedst muligt kan understøttes.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.
Om stillingen
Som leder af sektionen vil du blive ansvarlig for syntesen af de analyser som dine undergivne foretager. Disse omhandler oparbejdelse af et indgående kendskab til: beredskabs forberedelser i relation til samfundsmæssig modstandsdygtighed, demografiske forhold samt relevante statslige og ikke-statslige organisationer i operationsområdet.

Den viden og færdighed anvendes i forbindelse med koordination af førnævnte aktørers behov, i forhold til divisionens militære behov til støtte for taktisk planlægning. Ovenstående skal tillige koordineres tværfagligt imellem øvrige dele af informationsaktiviteterne, foruden anvendes til rådgivning af nærmeste foresatte.

Som et af de få steder kan du her få mulighed for at omsætte teorien fra de taktiske kurser til udførlige planer, hvor modtager har høje forventninger.

Hos MND N vil dit virke i CIMIC-sektionen, set i rammen af kampoperationer, fokusere på håndtering af civile forhold, så der skabes rum til manøvrer. Det gøres bl.a. ved at sikre at non-militære aktører tager sig af humanitære behov, så MND N ressourcer dedikeres til kampoperationer. Og herudover er en særdeles væsentlig opgave at facilitere anvendelsen af non-militære aktørers ressourcer til støtte for divisionens opgaveløsning under såvel planlægning som udførelse af kampoperationer.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes, at det er spændende at arbejde med og har flair for operationer, så vil du kunne få en unik mulighed for at udvikle dig fagligt såvel som personligt.

I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den østlige del af hovedkvarteret i Letland, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdsparter i NATO.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT/I-L eller VUK BTN og BDE. Du har været næstkommanderende og/eller chef i en underafdeling, ligesom vi gerne ser at du har erfaring i at virke i et multinationalt miljø. Det er ønskeligt at du har været stabsofficer i et operativt hovedkvarter på brigadeniveau eller højere.

Du trives i et hektisk miljø, er initiativrig, agerer fremsynet og handlekraftigt.
Uddannelse indenfor eller erfaring med CIMIC er ikke krav, men nye kompetencer du har mulighed for at erhverve dig i stillingen, og er din grundlæggende doktrin forståelse på plads er du 90 % i mål.

Vi forventer at du er i stand til at kommunikere sikkert i skrift og tale på engelsk, samt kunne begå dig i internationale miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK). Et ufravigeligt krav er at man har gennemført VUK BDE og VUK BTN eller FØRKUR.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Selvom hovedkvartet er beliggende i Karup, er det planlagt at skulle flytte til Slagelse ultimo 2021. Der er dog allerede nu mulighed for at arbejde fra Slagelse, idet der må forventes tre dages tjeneste hver anden uge, eller mere ved større planlægningsaktiviteter, i Karup, efter enhedens behov.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte enten koordinationsofficer Informationsaktiviteter MJ A. Lyng på MNDN-G5-21@MIL.DK eller på tlf.: +45 407 407 53, eller chefen for G5, OL Brian Nissen på MNDN-G5-NK@MIL.DK eller tlf.: +45 407 407 50.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på tlf.: +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021.

Ansættelsesdato 1. april 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 5 og 6.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

18.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent