Næstkommanderende deling til 3. HRU-eskadron ”Bulldog” ved V Uddannelsesbataljon, Jydske Dragonregiment


Næstkommanderende deling til 3. HRU-eskadron ”Bulldog” ved V Uddannelsesbataljon, Jydske Dragonregiment

Brænder du for at uddanne landets bedste HRU soldater? Ønsker du samtidigt at udnytte dine evner som lærer, planlægger og kontrollant indenfor kompetenceområde infanteri?
Har du de grundlæggende militære færdigheder på plads, ønsker du ansvar og udfordringer og kan du holde fokus blandt mange opgaver?
Om os
3 HRUESK uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrker. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juli. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Eskadronen skal og vil uddanne Hærens bedste infanterister.

For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd, officerer og fagligt personel, der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner soldaterne til Stående Reaktionsstyrker, os selv eller støtter bataljonen med gennemførelse af uddannelse. Det er afgørende, at vores medarbejdere og det faglige personel er i stand til at leve op til de krav vi stiller til professionalisme og loyalitet. Opgaverne som eskadronen løser, stiller krav til den enkelte medarbejders modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte arbejder selvstændigt med de pålagte opgaver.
Det er endvidere vigtigt for os, at vores kollegaer i enheden fremstår som rollemodeller for de unge soldater, som eskadronen uddanner.

Ved eskadronen hersker der en ærlig og direkte dialog mellem soldater og ledere. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi dagligt stræber efter at fastholde vores position som Hærens bedste enhed til at uddanne soldater til Hærens Stående Reaktionsstyrker.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende i delingen er, at samarbejde med delingsføreren om uddannelsen og føringen af delingen, varetagelsen af delingens materiel og om nødvendigt træde i delingsførerens sted. Ligeledes skal du støtte delingsføreren i at skabe gode enkeltkæmpere, gruppeførere og grupper, og hverve soldater til Stående Reaktionsstyrker.

Du er delingens mest erfarne befalingsmand, og har dermed en væsentlig opgave i at uddanne, vejlede og sparre med delingens yngre befalingsmænd, således disse videreudvikles som instruktører, førere og ledere.

Du skal forvente, at fungere som faglærer og instruktør i et eller flere fag, hvor du vil have ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse, herunder skydebanedage og feltdage. Der vil efter ansættelse være mulighed for at planlægge efteruddannelse inden for f.eks. skyttetjeneste, førstehjælp, skydning mm.
Om dig
Du er allerede udnævnt oversergent eller alternativt er du en sergent med ca. fire års erfaring fra sergentniveauet og vurderet egnet (FOKUS) til oversergentniveauet. Hvis du er sergent, og ikke allerede har Faglærerkursus, så skal du forvente at dette indgår som en del af en uddannelsesaftale ved ansættelsen.

Du sætter pris på at arbejde i en enhed, hvor fagligheden er i højsædet og sætter selv en ære i at honorere soldatergerningen. Du ønsker at være en rollemodel for både undergivent personel som kollegaer og går forrest når det er nødvendigt.

Du er omstillingsparat, og kan træffe velovervejede beslutninger med kort varsel. Du kan holde overblik over delingens materiel og logistiske situation samt støtte delingsføreren i dennes virke. Du kan støtte og bidrage til uddannelsen og udviklingen af såvel konstabelelever som gruppeførere, og kan indgå i et samarbejde med øvrige kollegaer og faglærere om både taktiske og uddannelsesmæssige opgaver.

Du holder dig i god fysisk form, såvel som at du selvstændigt holder dine kundskaber som soldat og fører vedlige. Du er uddannet på gevær M/95 eller M/10 familien, har et gyldigt førstehjælpsbevis og kørekort til personbil. Det er ønskeligt, at du tidligere har været faglærer og er uddannet skydeleder 2.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Michael Kejser Rasmussen på telefon 40 80 17 64 eller via mail: JDR- JDR-5B-300A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 5-6. Stillingen ønskes besat den 6. april 2021, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

18.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent