Optisk / Finmekanisk medarbejder til Optronik- og Sensorværksted Brødeskov


Optisk / Finmekanisk medarbejder til Optronik- og Sensorværksted Brødeskov

Har du interesse og viden inden for lysforstærkning og optisk udstyr? Og vil du gerne arbejde på en socialt velfungerende arbejdsplads med høj trivsel? Så har vi stillingen til dig.

Vedligeholdelsesområde Øst søger en faglært medarbejder, der har en optisk, finmekanisk eller anden relevant uddannelse.
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Herunder finder du Optronik- og Sensorværksted Brødeskov på Brødeskov Kaserne, Brødeskovvej 17, 3450 Allerød. Værkstedet beskæftiger medarbejdere med blandt andet finmekaniske, optiske og elektroniktekniske kompetencer. Værkstedet vedligeholder finmekanisk udstyr, optisk udstyr med og uden lys-forstærkning, sensorer samt termisk- og laserudstyr.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.

Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Stillingen indgår i optik- og optronikgruppen, hvor der primært vedligeholdes større mængder af ensartet optisk- og lysforstærkningsudstyr.

Der er således tale om produktionslignende forhold, hvor der kan arbejdes i individuelt flow i fagligt samspil med gruppen.
Om dig
Du skal være faglært håndværker. Dine dokumenterede erhvervserfaringer vægtes højere end overskriften på dit svendebrev. Du skal dog enten have erfaring med optisk måleudstyr, viden om lysets egenskaber og finmekaniske kompetencer eller have det faglige grundlag og motivation til at lære om optik og lys.

Du kan arbejde selvstændigt, men du skal også aktivt kunne løse opgaver i samarbejde med andre. Opgaveløsningen kræver, at du er ressourcebevidst og innovativ, da vi sigter efter at bidrage med mest formålstjenlige løsninger.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat efter den gældende overenskomst for Håndværkere og teknikere og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Basislønnen er 26.774,53 kr. pr. måned. Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ansættelsen er pr. 1. marts 2021 eller efter aftale.

Dit faste tjenestested er i Brødeskov, Nordsjælland.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Robert Ø. Giehm på telefon 7282 2901 eller produktionsleder Kenneth Helsby på telefon 7282 2902.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anne-Marie Halle Kristensen på telefon 7281 9112 eller på mail: fps-ba-bss12@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 21. januar 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis eller svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brødeskov, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

21.01.2021

Indrykningsdato

16.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent