Kommunikationsassistent til sejlads med fregatten ABSALON (genopslag)


Kommunikationsassistent til sejlads med fregatten ABSALON (genopslag)

Er du uddannet sergent, eller en meget erfaren marineoverkonstabel og har du en uddannelse i kommunikation? Har du lyst til at være en del af en velfungerende radiostation? I så fald kan du nu blive kommunikationsassistent på Fregatten ABSALON.
Om os
Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadres Division 22. Vi opstiller enheder til Internationale maritime operationer i verdens brændpunkter. Vi kan deltage i alt fra humanitær bistand til regulær krigsførelse. Division 22 har de seneste år været indsat i INTOPS i Det Indiske Ocean, hvor vi har indgået i antipiraterioperationen Ocean Shield, samt efterretningsindhentning i operation Active Endeavour. Tidligere har vi deltaget i operation RECSYR og operation RECLIB i Middelhavet.

ABSALON deltager i 2020 i både NATOs stående flådestyrker såvel som uddannelsessejlads for officerskadetter fra Søværnets Officersskole.

Om stillingen
Du vil som kommunikationsassistent være en del af operationsdivisionen, som består af 14 menige i kampinformationssektionen, 6 menige i kommunikationssektionen, 4 kampinformationsbefalingsmænd, 2 kommunikationsbefalingsmænd og fire taktiske officerer.

Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange vekslende, spændende udfordringer og med varieret sejlmønster med fokus på indsættelse i Internationale missioner.

Du vil være sektionens praktiske gris der ser løsninger frem for udfordringer og samtidig er ham der altid kan finde mere arbejde.

Dine primære opgaver i basehavn vil være almindeligt forekommende opgaver på radioen, planlægning og gennemførelse af vedligeholdende uddannelse i kommunikation for kommunikatørerne, videreudvikling inden for faget kommunikation, samt vedligeholdelse af sektionens områder.

Dine primære opgaver under sejlads vil, blandt andet, være vagtholdsleder for radiostationen i tørn med radiostationslederen, leder af taktisk kommunikation på bro og signaldæk, planlægning og gennemførelse af vedligeholdende uddannelse i kommunikation for kommunikatører, samt andet relevant personel.

Vi kan tilbyde et alsidigt job hvor der sjældent er to ens dage. Jobbet giver mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.

Du vil blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Om dig
Vi forventer af dig, at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Du skal besidde gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere og skabe forståelse for enhedens opgave på radiostationen. Du skal ligeledes være stabil og ønsker en længere tjenesteperioder på ABSALON. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.

Det er vigtigt, at du brænder for ledelse og at have med mennesker at gøre. Du vil som kommunikationsassistent bruge meget af din tid på at uddanne, træne og instruere dine underlagte medarbejdere.

Krav:
Du skal have gennemgået grundlæggende sergentuddannelse, eller være vurderet egnet til uddannelsen.
Du skal have gennemgået uddannelse i kommunikation.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET og kunne behandle kryptomateriel.
Kendskab til INFOCOM 2000, CMS og MHS systemet.
Du skal være egnet til INTOPS.

Ønskeligt:
Fagkursus CIS trin II og III.
DeMars grundkursus og myndighedsbeholdnings kursus.
NATO Frequency Management Course.

Egnet til røgdykker.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Martin Webb Kristensen, 2E-ABSL-TAOE@MIL.DK , telefon 61 75 58 10.
Alternativt CSG John G. Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 9. februar 2021 og samtaler forventes afholdt i den 12. februar 2021.

Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2021 eller hurtigst muligt.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

09.02.2021

Indrykningsdato

15.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent