Forbindelsesofficer til kapacitetsafdeling Luft ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Ballerup


Forbindelsesofficer M331 til kapacitetsafdeling Luft ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Ballerup

Søger du forretningsorienterede udfordringer og personlig udvikling i krydspresset mellem kundeforventninger og ressourcestyring?

Forsvarets vedligeholdelsestjeneste søger en forretningsorienteret major, som forbindelsesofficer til Kapacitetsafdeling Luft, der har mod på at bidrage til udviklingen af Forsvarets luftmilitære og værnsfælles materielvedligeholdelse.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes (FVT) forbindelseselement ved FMI i Ballerup består af tre personer, der udgør det direkte bindeled mellem de forskellige kapacitetscentre (Land, Luft og Maritim) og FVT.

Elementet har fokus på at sikre tværgående koordination af FVT opgaver på tværs af Kapacitetsafdelingens struktur og FVT produktionsområder.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du bliver Forbindelsesofficer i Kapacitetsafdeling Luft.

Som sagsbehandler og forbindelsesofficer bistår du i koordination med chefen for Forretningsafdelingen og Planlægningsafdeling Luft med udviklingen af kunderelationerne og den strategiske forretningsudvikling indenfor det luftmilitære og værnsfælles vedligeholdelsesområde.

Du er med reference og rapportering til chefen for Forretningsafdelingen og i koordination med Planlægningsafdeling Luft ansvarlig for dit selvstændige ansvarsområde.

Du bidrager til den løbende rammeplanlægning og ressourcedisponering ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Du kommer til at arbejde i et team med gode muligheder for sparring og udvikling. Din arbejdsdag vil være præget af en vekselvirkning mellem kundekontakt, teknisk dialog med værkstedslederne og sagsbehandlingsopgaver med et strategisk fokus på forretningsudvikling.

Stillingen indebærer en høj grad af frihed til tilrettelægning af egen opgaveløsning. Stillingen er derfor også relevant for den ambitiøse kaptajn.

Jobbet indebærer en begrænset rejseaktivitet.
Om dig
Du er major i Flyvevåbnet gerne med teknisk uddannelsesbaggrund og har gennemgået videreuddannelse II, Master i Militære Studier (MMS) eller anden relevant masteruddannelse. Alternativt er du kaptajn og optaget på MMS.

Du har kendskab til Forsvarets luftmilitære materielvedligeholdelse, og herunder har du kendskab til DeMars/SAP PM og MM. Du er rutineret bruger af Workzone og øvrige relevante stabsstøttesystemer. Du ved, at logistikken sætter begrænsningerne for operationernes gennemførelse, og du vedkender dig detaljens betydning i dit stabsarbejde.

Som person er det vigtigt, at du er udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du er god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesketyper.

Du formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet er i centrum.

Du arbejder struktureret, kommunikerer tydeligt, leverer dit stabsarbejde til tiden og har en analytisk tilgang til komplekse problemstillinger og er i stand til at formidle problemstillinger på en klar og forståelig form både skriftligt og mundtligt.

Følgende kompetencer vurderes afgørende for succes i stillingen:
• Kommunikation, hvor du formår at skabe relationer og skabe netværk til andre, da det er afgørende for din succes i stillingen.
• Samarbejde, hvor du er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer også på tværs af fag- og personelgrupper.
• Nytænkning, resultatorientering og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Lars P. Nielsen på telefon 9350 5691.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 7. februar 2021.

Ansættelsesdato 1. april 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 8.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.02.2021

Indrykningsdato

14.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent